CZ/EN

Nabídka služeb

INZERCE

Tištěná – 3.000 Kč za měsíc

prumysl/sluzby/vestibul.jpgUmístění inzerátu na inzertní ploše ve vestibulu fakulty. Inzertní plocha je uzamčená, není možné, aby někdo jiný přidával své inzeráty.

V případě, že jsou cizí inzeráty vylepeny mimo tuto plochu, jsou odstraněny, aby platící inzerenti nebyli tímto poškozováni.

Obvykle se používá formát A4, ale je možné umístit i větší. V případě, že chce klient umístit více nabídek (max. dvě), je mu fakturována pouze jedna cena.
 

Online (webové stránky FS, Facebook) – 5.000 Kč za měsíc

prumysl/sluzby/web_prac.jpgUmístění na webových stránkách Fakulty strojní.

https://www.fs.cvut.cz/aktuality/aktuality-pracovni-nabidky/

Pokud je v redakčním kalendáři prostor, uveřejníme i na sociálních sítích.

https://www.facebook.com/Strojarna.cz/
 

Zveřejnění závěrečných studentských prací – 5000 Kč za semestr

prumysl/sluzby/zav_prace.jpgNabídka diplomových či eventuálně bakalářských prací ve Studijním informačním systému fakulty, zobrazovaných podle oborů prací pod stránkami jednotlivých ústavů FS. Např.:  https://www.fs.cvut.cz/magisterske-12116/

Pro velký zájem ze strany průmyslu již preferujeme pouze témata, která jsou navázána na konkrétní projekty spolupráce mezi jednotlivými oborovými ústavy a danou firmou.

Roll-up (dodaný) – 5.000 Kč za semestr

prumysl/sluzby/roll-up.jpgUmístění roll-up posteru ve vestibulu fakulty, v budově Technická 4, Praha 6 nebo Karlovo náměstí 13, Praha 2.

Prezentace na TV obrazovky – 5.000 Kč za měsíc

prumysl/sluzby/obrazovka.jpgPrezentace v délce cca 3 minuty bude zobarazována na velkoplošných TV u hlavních poslucháren ve 2. a 3. patře budovy Technická 4, Praha 6.

Prezentaci můžeme zpracovat dodavatelsky za domluvenou finanční částku, doporučujeme však zpracování klientem, z důvodu kratší doby realizace a zveřejnění.

Formáty pro zaslání prezentace: .PPT, .PPTX., .PDF, AVI., MP4.

Poměr stran: 16:9
 

Pronájem prostor na FS – dohodou dle platného ceníku

prumysl/sluzby/sal02.jpgRezervace konferenčního sálu pro komerční využití a rezervace poslucháren pro komerční využití objednávejte u paní Renáty Bauerové: renata.bauerova@fs.cvut.cz

Pronájem samostatného stánku pro firemní prezentaci – 10.000 Kč na den
(rozměr stánku max. 2 x 3 metry)

prumysl/sluzby/stanek_sam.jpgPrezentace firmy možná během akademického roku dle přání firmy.

Prezentaci je možné spojit s přednáškou po domluvě se studentským klubem Engineering Student Club, který  organizuje setkání se studenty v odpoledních hodinách v posluchárnách Fakulty strojní.

http://esc.fs.cvut.cz/

Pronájem stánku pro firemní prezentaci v rámci Career day – 25.000 Kč na den
(rozměr stánku max. 2 x 4 metry)

prumysl/sluzby/career01.jpgMožnost prezentace firmy spolu s ostatními firemními partnery v jednom termínu v budově FS Technická 4, Praha 6. Připravuje se pro rok 2020.

Balíček kompletních služeb po dobu jednoho roku vč. uvedení loga na webu FS – 70.000 Kč na rok
  • prumysl/sluzby/career02.jpgInzerce 1x měsíčně – tištěná + online
  • Zveřejnění závěrečných studentských prací
  • Prezentace na TV
  • Prezentační roll-up nebo  stojan v prosotrách FS
  • Prezentační stánek max. 1x měsíčně
  • Neobsahuje pronájem prostor!