[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

Lidé

doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc.

doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc.

(22 435) 2605

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2017

 • Automatizace montážních linek a Průmysl 4.0 – Preclík, V. - Chládek, Ing. Jan, Strojař. 2017, 26 (XXVI)(1-4), s. 1-21. ISSN 1213-0591.
 • Zpráva o činnosti Masarykovy akademie práce, strojní společnosti na ČVUT v Praze, zapsaného spolku, za období roku 2016 – Preclík, V., Strojař. 2017, 26 (XXVI)(1-4/2017), s. 28-32. ISSN 1213-0591.
 • Za doktorem Jiřím Navrátilem – Preclík, V., Čas. 2017, 25 (XXV.)(117), s. 1-4. ISSN 1210-1648.

2016

 • TGM a jeho legionáři právě před sto lety – Preclík, V., Čas. 2016, 24 (XXIV)(116), s. 8-16. ISSN 1210-1648.
 • Navrhování nových výrobních procesů a systémů – Preclík, V. - Nevečeřalová-Preclíková Ing. CSc., Jitka, Strojař. 2016, XXV(3-4), s. 3-12. ISSN 1213-0591.
 • Koncepce objednacích systémů v logistickém řízení – Preclík, V., Strojař. 2016, 25 (XXV)(3 - 4), s. 12-23. ISSN 1213-0591.
 • Vzpomínka na Milana Veverku – Preclík, V., Čas. 2016, 24(115), s. 2-3. ISSN 1210-1648.
 • Zpráva o činnosti Masarykovy akademie práce, strojní společnosti na ČVUT v Praze za období roku 2015 – Preclík, V., Strojař. 2016, XXV(1,2), s. 18-23. ISSN 1213-0591.
 • Profesor Masaryk v exilu před sto lety. – Preclík, V., Čas. 2016, XXIV(113), s. 16-22. ISSN 1210-1648.

2015

 • ZPRÁVA O ČINNOSTI MASARYKOVY AKADEMIE PRÁCE, strojní společnosti na ČVUT V PRAZE – Preclík, V. - Nevečeřalová Jitka, Ing., J.N., Strojař. 2015, 24(1-2), s. 18-23. ISSN 1213-0591.
 • Logistický systém řízení KANBAN – Preclík, V., Strojař. 2015, 24(3,4), s. 12-17. ISSN 1213-0591.

2014

 • Průmyslová logistika základem projektování výrobních systémů – Preclík, V., Strojař. 2014, XXIII(3-4), s. 12-19. ISSN 1213-0591.
 • Zpráva o vědecké činnosti MAP, strojní společnosti na ČVUT v Praze – Preclík, V., Strojař. 2014, XXIII(1,2), s. 15-19. ISSN 1213-0591.

2013

 • Nové souvislosti technologičnosti konstrukce z hlediska montáže a optimalizace návrhu montážních procesů a systémů – Preclík, V., Strojař. 2013, XXII(3-4), s. 16-22. ISSN 1213-0591.
 • Zpráva o vědecké činnosti MAP, strojní společnosti na ČVUT v Praze – Preclík, V., Strojař. 2013, XXII(1, 2), s. 14-16. ISSN 1213-0591.
 • Optimalizace časové struktury montážního procesu – Preclík, V., Čas. 2013, XXII(103), s. 4-8. ISSN 1210-1648.

2012

 • 95 let vědecké činnosti badatelské Masarykovy akademie práce – Preclík, V., Strojař. 2012, XXI(3-4), s. 11-23. ISSN 1213-0591.
 • Zpráva o vědecké činnosti MAP, strojní společnosti na ČVUT v Praze – Preclík, V., Strojař. 2012, XXI(1-2), s. 12-14. ISSN 1213-0591.
 • Řízení zásob při náhodné spotřebě – Preclík, V. - Pechová, H., Strojař. 2012, XXI.(1-2), s. 5-11. ISSN 1213-0591.
 • Vědecké měření času práce – Preclík, V., Čas. 2012, XX(100), s. 21-27. ISSN 1210-1648.

2011

 • Objednací systémy a logistický subsystém řízení zásob – Preclík, V., Strojař. 2011, XX.(1,2), s. 1-15. ISSN 1213-0591.

2010

 • Vědecké měření práce a metoda MTM-2 – Preclík, V., Strojař. 2010, XIX(3,4), s. 5-10. ISSN 1213-0591.
 • Logistika a bod rozpojení – Preclík, V., Strojař. 2010, XIX.(1.2), s. 3-10. ISSN 1213-0591.
 • Časové studie – Preclík, V., Čas. 2010, XVIII(92), s. 4-9. ISSN 1210-1648.

2009

 • Základy průmyslové logistiky – Preclík, V., Strojař. 2009, XVIII.(1.2), s. 21-25. ISSN 1213-0591.
 • Logistika a řízení zásob – Preclík, V., Strojař. 2009, XVIII(1,2), s. 8-18. ISSN 1213-0591.

2008

 • Vědecká práce ve strojírenství a průmyslu – Preclík, V., Strojař. 2008, XVII.(3.4), s. 21-24. ISSN 1213-0591.
 • Logistický informační systém (2. část) – Preclík, V., Strojař. 2008, XVII(1,2), s. 1-7. ISSN 1213-0591.

2007

 • Logistický informační systém (1. část) – Preclík, V., Strojař. 2007, XVI(3-4), s. 14-23. ISSN 1213-0591.

2004

 • Návrh expertního systému technologičnosti konstrukce z hlediska montáže – Preclík, V. - Nevečeřalová, J., Strojař. 2004, 13(2,3), s. 8-15. ISSN 1213-0591.
 • Expertní systém technologičnosti konstrukce pro montáž ve strojírenství – Preclík, V. - Nevečeřalová, J., Technik. 2004, 12(7), s. 34-36. ISSN 1210-616X.

2003

 • Příspěvek k rozvoji metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství – Preclík, V. - Zelenka, A., Strojař. 2003, 7(1,2), s. 9-15. ISSN 1213-0591.

2002

 • Volba optimálního materiálu pro výrobní stroje – Preclík, V. - Nevečeřalová, J., Strojař. 2002, 11(2), s. 4-8. ISSN 1213-0591.

2001

 • Příspěvek k rozvoji metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství – Preclík, V. - Zelenka, A., Strojař. 2001, 19(4), s. 1-5.
 • Závěry z výzkumu fyzikálně-matalurgických vlastností martenzitických nerezavějících ocelí pro návrh databáze obrobitelnosti – Preclík, V. - Nevečeřalová, J., Strojař. 2001, 10(3), s. 1-13.
 • Volba optimálního materiálu – Preclík, V. - Nevečeřalová, J., Technik. 2001, 9(2), s. 23. ISSN 1210-616X.
 • Databáze obrobitelnosti ocelí – Preclík, V. - Nevečeřalová, J., Technik. 2001, 9(2), s. 22. ISSN 1210-616X.

2000

 • Příspěvek k rozvoji metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství – Preclík, V. - Zelenka, A., Strojař. 2000, 9(4), s. 2-5.
 • Mezinárodní seminář "moderní systémy řízení údržby" – Preclík, V., Strojař. 2000, 9(1-2), s. 6-7.
 • Návrh databáze obrobitelnosti strojírenských materiálů – Preclík, V. - Nevečeřalová, J., - Kvasnička, I., Technik. 2000, 8(2), s. 12-13. ISSN 1210-616X.

1999

 • Cesty k prosperitě firem – Preclík, V., Strojař. 1999, 8(3), s. 1-3.
 • Mezinárodní letecká výstava FARNBOROUGH 98 – Preclík, V., Strojař. 1999, 8(1), s. 1-2.

1998

 • Výzkum fyzikálně-metalurgických vlastností martenzitických nerez. ocelí – Preclík, V. - Nevečeřalová, J., Strojírenská technologie. 1998, 3(1), s. 50-66. ISSN 1211-4162.
 • Research on physico-metallurgical properties of martensitic rustless steels for machinability database design – Preclík, V. - Nevečeřalová, J., Strojírenská technologie. 1998, 3(1), s. 66-69. ISSN 1211-4162.
 • Design for Assembly Expert System Proposal – Preclík, V. - Nevečeřalová, J., Strojírenská výroba. 1998, 46(3-4), s. 10-14. ISSN 0039-2456.
 • Research on Physico-Metallurgical Properties of Martensitic Rustless Steels for Machinability Databases Design – Preclík, V. - Nevečeřalová, J., Metallurgy. 1998, 37(2), s. 119. ISSN 0543-5846.

1997

 • Nové možnosti technologičnosti konstrukce z hlediska montáže – Preclík, V., Strojař. 1997, 0(0), s. 2-7.
 • Vliv fyzikálně-metalurgických charakteristik na obrobitelnost ocelí třídy 11 a 12 – Nevečeřalová, J. - Preclík, V., - Kvasnička, I., Technik. 1997, 5(0), s. 34-35. ISSN 1210-616X.
 • Expertní systémy projektování interních montáží – Preclík, V. - Kvasnička, I. - Nevečeřalová, J., - Zelenka, A., Strojírenská výroba. 1997, 45(0), s. 12-15. ISSN 0039-2456.
 • Výzkum využití vybraných fyzikálně-metalurgických charakteristik pro návrh databáze obrobitelnosti – Preclík, V. - Nevečeřalová, J., - Kvasnička, I., Strojírenská výroba. 1997, 45(0), s. 22-25. ISSN 0039-2456.
 • Masaryk v Plzni – Preclík, V., Čas. 1997, 0(0), s. 8-15. ISSN 1210-1648.
 • Vliv fyzikálně-metalurgických charakteristik na obrobitelnost ocelí třídy 11 a 12 – Nevečeřalová, J. - Preclík, V., - Kvasnička, I., Technik. 1997, 5(0), s. 44-45. ISSN 1210-616X.

1996

 • Masarykova akademie práce – Preclík, V., Strojař. 1996, 0(0), s. 2-9.
 • TGM a hospodářství – Preclík, V., Čas. 1996, 0(0), s. 5-8. ISSN 1210-1648.
 • K počátku rukopisných bojů – Preclík, V., Čas. 1996, 0(0), s. 12-13. ISSN 1210-1648.
 • Metody MOST pro racionalizaci práce – Preclík, V., Technik. 1996, 4(0), s. 31-32. ISSN 1210-616X.
 • Sto let Masarykova Husa – Preclík, V., Čas. 1996, 0(0), s. 8-9. ISSN 1210-1648.
 • Nebát se a nekrást (o pražském hospodářství) – Preclík, V., Čas. 1996, 0(0), s. 9-10. ISSN 1210-1648.
 • U Masarykovcov – Preclík, V., Čas. 1996, 0(0), s. 11. ISSN 1210-1648.
 • Nové možnosti návrhu databáze obrobitelnosti – Preclík, V. - Nevečeřalová, J., - Kvasnička, I., Technik. 1996, 4(0), s. 16-17. ISSN 1210-616X.

1995

 • Abdikace – Preclík, V., Čas. 1995, 0(0), s. 6-7. ISSN 1210-1648.
 • T.G.M., věda, hospodářství a živnosti – Preclík, V., Čas. 1995, 0(0), s. 15-16. ISSN 1210-1648.
 • Nové souvislosti technologičnosti konstrukce z hlediska montáže – Preclík, V., Technik. 1995, 3(0), s. 22-24. ISSN 1210-616X.
 • K výročí paní Charlotty – Preclík, V., Čas. 1995, 0(0), s. 6-7. ISSN 1210-1648.
 • Masarykovi rodiče a antisemitský mýtus – Preclík, V., Čas. 1995, 0(0), s. 14-15. ISSN 1210-1648.
 • Dvojí jubileum – Preclík, V., Čas. 1995, 0(0), s. 17-18. ISSN 1210-1648.
 • O mravnosti v hospodářství – Preclík, V., Čas. 1995, 0(0), s. 15-16. ISSN 1210-1648.
 • Proti proudu (Against the Current) – Preclík, V., Čas. 1995, 0(0), s. 12-13. ISSN 1210-1648.
 • Vědecké měření práce se vrací do Čech – Preclík, V., Strojař. 1995, 0(0), s. 1-2.

1994

 • K 75. výročí zahájení činnosti Masarykovy akademie práce – Preclík, V., Strojař. 1994, 0(0), s. 2-3.
 • Bude obnovena Masarykova akademie práce – Preclík, V., Čas. 1994, 0(0), s. 4-5. ISSN 1210-1648.
 • Strojírenské výrobní systémy – Zelenka, A. - Preclík, V., - Haninger, M., Technik. 1994, 2(0), s. 14-15. ISSN 1210-616X.

1993

 • Počítačové zachycení pořadí činností při montáži 1 – Preclík, V., Strojnický obzor. 1993, s. 3-12.

Stať ve sborníku

2016

 • Examination emissions from products and logistics – Pechová, H. - Preclík, V., In: MORAVEC, J., ed. Studentská tvůrčí činnost 2016 - sborník konference. Konference studentské tvůrčí činnosti 2016. Praha, 19.04.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2016, s. 25-29. ISBN 978-80-01-05929-6.

2015

 • Carbon footprint in logistics of manufacturing company – Pechová, H. - Preclík, V., In: MORAVEC, J., ed. Studentská tvůrčí činnost 2015. Studentská tvůrčí činnost 2015. Praha, 16.04.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2015, s. 20-24. ISBN 978-80-01-05727-8.

2013

 • Logistika teorie zásob, řízení zásob, doprava – Pechová, H. - Preclík, V., In: MORAVEC, J., ed. Studentská tvůrčí činnost 2013. Konference studentské tvůrčí činnosti 2013. Praha, 09.04.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2013, ISBN 978-80-01-05232-7.

2012

 • The Main Inventory Management Systems -Theory of Inventory, Three Methodologies – Pechová, H. - Preclík, V., In: CAR, Z., KUDLÁČEK, J., a PEPELNJAK, T., eds. IN-TECH 2012. International Conference on Innovative Technologies 2012. Rijeka, 26.09.2012 - 28.09.2012. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka. 2012, s. 575-578. ISBN 978-953-6326-77-8. Dostupné z: http://www.in-tech.info; www.ritech.uniri.hr
 • Logistics - Design Methodology – Pechová, H. - Preclík, V., In: Advanced Manufacturing Technologies. Advanced Manufacturing Technologies. Sozopol, 22.06.2012 - 28.06.2012. Sofia: Publishing house "St. Ivan Rilski". 2012, s. 7-8. ISSN 1313-4264. Dostupné z: http://www.tu-sofia.bg

2011

 • Technologie obrábění a metodika projektování výroby – Preclík, V., In: Konference technologie obrábění. Konference technologie obrábění. Liberec, 18.10.2011. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2011, s. 0.

2008

 • Návrh databáze obrobitelnosti – Preclík, V., In: 100 let od narození prvního vedoucího Katedry obrábění a montáže prof. Ing. Františka Křístka. 100 let od narození prvního vedoucího Katedry obrábění a montáže prof. Ing. Františka Křístka. Liberec, 11.09.2008. Liberec: Technická univerzita Liberec. 2008, s. 69-80. ISBN 978-80-7372-388-0.

2007

 • Projektování procesů obrábění a montáže – Preclík, V., In: Technologie výroby dříve, dnes a v budoucnosti. Technologie výroby dříve, dnes a v budoucnosti. Liberec, 06.09.2007 - 07.09.2007. Liberec: Technická univerzita Liberec. 2007, s. 0. ISBN 978-80-7372-249-4.
 • Projektování procesů obrábění a montáže – Preclík, V., In: Technologie výroby dříve, dnes a v budoucnosti. Technologie výroby dříve, dnes a v budoucnosti. Liberec, 06.09.2007 - 07.09.2007. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2007, s. 28. ISBN 978-80-7372-249-4.

2004

 • Realisation of the LEONARDO Project - Effective Production Management – Zelenka, A. - Kavan, M., - Preclík, V., In: KAVAN, M., ed. Proceedings 6th International Conference MITIP 2004. 6th International Conference MITIP 2004. Praha, 09.09.2004 - 10.09.2004. Prague: Czech Technical University. 2004, s. 122-125. ISBN 80-01-03059-8.

2003

 • Počítačová podpora navrhování míchacího zařízení (technologická část) – Mádl, J. - Zralý, M. - Tatíček, F. - Preclík, V. - Šanovec, J. - Freiberg, F. - Zahradník, J. - Maxa, M. - Šmíd, O., - Kreibich, V., In: 13. Celostátní konference "Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky". 13. Celostátní konference "Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky". Brno, 08.09.2003 - 10.09.2003. Brno: Techmix. 2003

2000

 • Příspěvek k rozvoji metod a prostředků integrovaného inženýrství – Preclík, V. - Zelenka, A., In: Integrated Engineering Approach in Enterprise Management. Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha, 30.11.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2000, s. 88-93. ISBN 80-01-02248-X.
 • Příspěvek k rozvoji metod a prostředků integrovaného stojního inženýrství – Preclík, V. - Zelenka, A., In: Integrated Engineering Approach in Enterprise Management. Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha, 30.11.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2000, s. 88-93. ISBN 80-01-02248-X.
 • Racionalizace práce a normování výkonu – Zelenka, A. - Preclík, V., In: ZELENKA, A. a PRECLÍK, V., eds. Racionalizace práce a normování výkonu. Racionalizace práce a normování výkonu. Praha, 16.10.2000 - 18.10.2000. Praha: Eduka. 2000, s. 1-17.
 • Racionalizace práce a normování výkonu – Zelenka, A. - Preclík, V., In: ZELENKA, A. a PRECLÍK, V., eds. Racionalizace práce a normování výkonu. Racionalizace práce a normování výkonu. Praha, 21.02.2000 - 23.02.2000. Praha: Eduka. 2000, s. 1-17.
 • Modernizace technické přípravy výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., In: PRECLÍK, V. a ZELENKA, A., eds. Modernizece technické přípravy výroby. Modernizace technické přípravy výroby. Praha, 07.11.2000. Praha: Eduka. 2000, s. 1-41.

1998

 • Základy vyvažování a projektování montážních linek – Preclík, V., In: ZELENKA, A., ed. Projektování strojírenské výroby. Technické normování prací ve strojírenství. Louny, 16.10.1998 - 06.11.1998. Praha: Institut INPRO. 1998, s. 12-22.
 • Základy technického normování ve strojírenství – Preclík, V. - Zelenka, A., In: ZELENKA, A., ed. Základy technického normování. Základy technického normování. Louny, 06.04.1998 - 17.10.1998. Praha: Institut INPRO. 1998, s. 5-10.
 • Základy racionalizace práce a montážních výkonů – Preclík, V. - Zelenka, A., In: ZELENKA, A., ed. Základy racionalizace práce -normování výkonů. Základy racionalizace práce. Praha, 07.12.1998 - 09.12.1998. Praha: Eduka. 1998, s. 2-16.
 • Racionalizace montážních procesů – Preclík, V. - Zelenka, A., In: ZELENKA, A., ed. Racionalizace montážních procesů. Racionalizace mont. procesů. Praha, 21.05.1998. Praha: Eduka. 1998, s. 2-26.
 • Základy technického normování ve strojírenství – Preclík, V. - Zelenka, A., In: PRECLÍK, V. a ZELENKA, A., eds. Racionalizace a normování strojírenské výroby. Racionalizace a normování strojírenské výroby. Praha, 26.01.1998 - 04.02.1998. Praha: Institut INPRO. 1998, s. 10-27.
 • Design for Assembly Influences Productivity – Preclík, V., In: PRECLÍK, V. a KAČÍN, eds. Cesty zvyšování efektivnosti a výkonů ve strojírenské výrobě. Cesty zvyšování efektivnosti a výkonů ve strojírenské výrobě. Praha, 22.01.1998. Praha: INFOCENTRUM, MAP. 1998, s. 14-22.

1997

 • Racionalizace výrobních procesů – Zelenka, A. - Preclík, V., In: Základy racionalizace práce a normování výkonu. Základy racionalizace práce a normování výkonu. Praha, 10.11.1997 - 13.11.1997. Praha: Eduka. 1997, s. 1-19.
 • Racionalizace montážních procesů – Zelenka, A. - Preclík, V., In: Racionalizace montážních procesů. Racionalizace montážních procesů. Praha, 24.04.1997. Praha: Eduka. 1997, s. 1-26.
 • Využití vybraných fyzikálně-metalurgických charakteristik pro návrh databáze obrobitelnosti ocelí – Preclík, V., In: CO - MA - TECH 97. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou CO-MAT-TECH 97. Trnava, 14.10.1997 - 15.10.1997. Trnava: STU Trnava. 1997, s. 32-38.
 • Výchova školní a širší osvětová spolupráce – Preclík, V., In: Výchova k evropskému demokratickému občanství. Výchovak evropskému demokratickému občanství. Praha, 17.06.1997. Praha: Univerzita Karlova. 1997, s. 27-28.

1996

 • Excerpts from the Message of Greeting by Dr. Emil Ludvík, presented by the Vice-Chariman, Doc. Vratislav Preclík – Preclík, V., In: Jan Masaryk, diplomat, státník, humanista - sborník 2. Sborník příspěvků a proslovů přednesených na mezinárodní konferenci k 110. výročí narození Jana Garrique Masaryka. Jan Masaryk, diplomat, státník, humanista - mezinárodní třídenní konference k 110. výročí narození Jana Masaryka pod záštitou prezidenta ČRpana Václava Havla. Praha, 13.09.1996 - 15.09.1996. Praha: Stř. mezinár. studií Jana Masaryka. 1996, s. 194. ISBN 80-7079-140-3.
 • Pozdravné poselství dr. Emila Ludvíka, předsedy Masarykova demokratického hnutí, tlumočené jeho místopředsedou, doc. Vratislavem Preclíkem – Preclík, V., In: Jan Masaryk, diplomat, státník, humanista - sborník 2. Sborník příspěvků a proslovů přednesených na mezinárodní konferenci k 110. výročí narození Jana Garrique Masaryka. Jan Masaryk, diplomat, státník, humanista - mezinárodní třídenní konference k 110. výročí narození Jana Masaryka pod záštitou prezidenta ČRpana Václava Havla. Praha, 13.09.1996 - 15.09.1996. Praha: Stř. mezinár. studií Jana Masaryka. 1996, s. 27-28. ISBN 80-7079-140-3.
 • Použití metod MOST pro racionalizaci práce – Preclík, V., In: Snižování nákladů. Celostátní seminář - Snižování nákladů - zákon rozvoje i přežití firmy. Praha, 04.09.1996. Praha: Infocentrum. 1996, s. 7-10.
 • Studium vlivu strukturních složek martenzitických nerezavějících ocelí na jejich obrobitelnost – Preclík, V. - Nevečeřalová, J., - Jeník, J., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. 7. konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Mariánské Lázně, 26.06.1996 - 28.06.1996. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1996, s. 26-28. ISBN 80-01-01499-1.
 • Masarykova akademie práce – Preclík, V., In: Evropské hodnoty demokracie a výchovy. Evropské hodnoty demokracie a výchovy. Brno, 07.09.1995 - 08.09.1995. Brno: Ústav pedagogických věd. 1996, s. 55-58. ISBN 80-7204-060-X.
 • Masarykova akademie práce a Pragoregula '96 – Preclík, V. - Šulc, B., In: Sborník přednášek z konference v rámci mezinárodní výstavy Pragoregula 96. Mezinárodní výstava Pragoregula 96. Praha, 24.04.1996 - 26.04.1996. Praha: Masarykova akademie. 1996, s. 7-8. ISBN 80-902131-0-3.

1995

 • Design for Assembly – Preclík, V., In: Proceedings of ICED 95. International Conference on Engineering Design - ICED 95. Praha, 22.08.1995 - 24.08.1995. Zürich: Heurista. 1995, s. 1128-1129. ISBN 3-85693-028-0.

1994

 • T.G.Masaryk a víra – Preclík, V., In: Evropské hodnoty demokracie a výchovy. Evropské hodnoty demokracie a výchovy po zkušenostech s komunistickou totalitou. Praha, 12.09.1994 - 14.09.1994. Praha: Česká křesťanská akademie. 1994, s. 58-59.

Zpráva

2000

 • Podrobný technologický postup výroby hřídele VZ 01-00-01 – Preclík, V., Praha 6: ČVUT FS. 2000, U223/2000/008.

1999

 • Návrh expertního systému technologičnosti konstrukce z hlediska montáže – Preclík, V. - Zelenka, A., - Nevečeřalová, J., Praha 1: GA ČR. 1999, U223/1999/020.
 • Příspěvek k rozvoji metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství – Preclík, V., Praha: České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní. 1999, U223/1999/015.

1997

 • Návrh databáze obrobitelnosti – Preclík, V. - Kvasnička, I., - Nevečeřalová, J., 1997
 • Návrh expertního systému technologičnosti konstrukce z hlediska montáže – Preclík, V. - Kvasnička, I. - Nevečeřalová, J., - Zelenka, A., 1997

1996

 • Racionalizace výroby a normování – Zelenka, A. - Preclík, V., 1996
 • Návrh expertního systému technologičnosti konstrukce z hlediska montáže – Preclík, V. - Kvasnička, I., - Nevečeřalová, J., 1996
 • Návrh databáze obrobitelnosti – Preclík, V. - Kvasnička, I., - Nevečeřalová, J., 1996

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2006

 • Průmyslová logistika – Preclík, V., 1. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT. 2006, ISBN 80-01-03449-6.

2004

 • Teorie a technologie obrábění – Holešovský, F. - Mádl, J. - Prokop, J. - Dušák, K. - Bumbálek, B. - Jersák, J. - Dvořák, R. - Zelenka, A. - Hlavenka, B. - Němejc, J. - Preclík, V., - Pokorný, P., 1. vyd. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP. 2004, ISBN 80-7044-616-1.
 • Racionalizace výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, ISBN 80-01-02870-4.

2002

 • Průmyslová logistika – Preclík, V., 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2002, ISBN 80-01-02556-X.

2000

 • Průmyslová logistika – Preclík, V., 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, ISBN 80-01-02139-4.

1999

 • Projektování procesů obrábění a montáže – Zelenka, A. - Preclík, V., - Haninger, M., 2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1999, ISBN 80-01-02013-4.

1993

 • Projektování výrobních systémů – Zelenka, A. - Preclík, V., - Haninger, M., Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1993, ISBN 80-01-01026-0.
 • Encyklopedický slovník – Preclík, V., Praha: Odeon. 1993, ISBN 80-207-0438-8.

Kapitola v knize

1998

 • Research on Physico-Metallurgical Properties of Martensitic Rustless Steels for Machinability Database Design – Preclík, V. - Nevečeřalová, J., In: ADAMEC, J., et al., eds. Obrobitelnost strojírenských materiálů. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP. 1998, s. 66-69. ISBN 80-7044-232-8.
 • Výzkum fyzikálně-metalurgických vlastností martenzitických nerezavějících ocelí pro návrh databáze obrobitelnosti – Preclík, V. - Nevečeřalová, J., In: LUKOVICS, I., et al., eds. Obrobitelnost strojírenských materiálů. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP. 1998, s. 50-66. ISBN 80-7044-232-8.

Sborník

2011

 • Technické normování 1 – Preclík, V. ed. - Zelenka, A. ed., - Burešová, A. ed., Technické normování. Benešov u Prahy, 04.10.2011 - 06.10.2011. Praha: Masarykova akademie práce, strojní společnost na ČVUT. 2011, Technické normování.
 • Zkoušení materiálu 1 – Preclík, V. ed. - Nevečeřalová, J. ed., Zkoušení materiálu. Praha, 02.02.2011 - 04.02.2011. Praha: Masarykova akademie práce, strojní společnost na ČVUT. 2011, Zkoušení materiálu.
 • Tepelné zpracování kovů 1 – Preclík, V. ed. - Nevečeřalová, J. ed., Tepelné zpracování kovů. Praha, 04.01.2011 - 05.01.2011. Praha: Masarykova akademie práce, strojní společnost na ČVUT. 2011, Základy tepelného zpracování.

2009

 • Průmyslová logistika – Nevečeřalová, J. ed. - Preclík, V. ed., Průmyslová logistika. Praha, 02.01.2009. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze. 2009

2008

 • Tepelné zpracování – Nevečeřalová, J. ed. - Preclík, V. ed., Tepelné zpracování. Praha, 04.02.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2008
 • Zkoušení materiálů – Nevečeřalová, J. ed. - Preclík, V. ed., Zkoušení materiálů. Praha, 10.09.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2008

2004

 • Modernizace technické přípravy výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Manufacturing Process Planing Modernization. Brandýs nad Labem, 21.01.2004. Praha: Eduka, Ing. Jiří Chvojka. 2004

2003

 • Racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Racionalizace práce a normování výroby. Praha, 24.11.2003 - 26.11.2003. Praha: Eduka, Ing. Jiří Chvojka. 2003
 • Moderní metody technické přípravy výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Moderní metody technické přípravy výroby. Praha, 30.10.2003. Praha: Eduka, Ing. Jiří Chvojka. 2003
 • Racionalizace technické přípravy montáží – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Racionalizace technické přípravy montáží. Praha, 12.03.2003. Praha: Eduka, Ing. Jiří Chvojka. 2003
 • Racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Racionalizace práce a normování výroby. Praha, 26.05.2003 - 28.05.2003. Praha: Eduka, Ing. Jiří Chvojka. 2003

2002

 • Racionalizace výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Racionalizace výroby. SK ritma Praha, 13.05.2002 - 15.05.2002. Praha: Eduka, Ing. Jiří Chvojka. 2002
 • Racionalizace technické přípravy montáží – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Racionalizace technické přípravy montáží. Škoda Praha, 07.11.2002. Praha: Eduka, Ing. Jiří Chvojka. 2002
 • Racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Základní kurz racionalizace práce a normování výroby. SK Aritma Praha, 25.11.2002 - 27.11.2002. Praha: Eduka, Ing. Jiří Chvojka. 2002
 • Racionalizace montážních procesů – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Racionalizace montážních procesů. Liberec, 26.02.2002 - 28.02.2002. Praha: Masarykova akademie práce, strojní společnost na ČVUT. 2002
 • Moderní metody technické přípravy výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Moderní metody technické přípravy výroby. Praha, 27.03.2002. Praha: Eduka. 2002

2000

 • Zdroje rezerv ve výrobě a jejich využití – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Zrdoje rezerv ve výrobě a jejich využití. Praha, Praha: Eduka. 2000
 • Modernizece technické přípravy výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Modernizace technické přípravy výroby. Praha, 07.11.2000. Praha: Eduka. 2000
 • Racionalizace práce a normování výkonu – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Racionalizace práce a normování výkonu. Praha, 16.10.2000 - 18.10.2000. Praha: Eduka. 2000
 • Racionalizace práce a normování výkonu – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Racionalizace práce a normování výkonu. Praha, 21.02.2000 - 23.02.2000. Praha: Eduka. 2000

1999

 • Základy technicko-organizačního uspořádání pracovišť ve strojírenství – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Základy technicko-organizačního uspořádání pracovišť ve strojírenství. Praha, 16.11.1999. Praha: Eduka. 1999
 • Technicko-organizační uspořádání pracovišť ve strojírenství – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Technicko-organizační uspořádání pracovišť ve strojírenství. Praha, 09.03.1999. Praha: Eduka. 1999
 • Ztráty ve výrobě, ztráty z nevyváženosti linek – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Ztráty ve výrobě, ztráty z nevyváženosti linek. Praha, 19.05.1999. Praha: Eduka. 1999
 • Základy racionalizace práce a normování výkonů – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Základy racionalizace práce a normování výkonu. Praha, 26.04.1999 - 28.04.1999. Praha: Eduka. 1999
 • Nové směry v technické přípravě výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Nové směry v technické přípravě výroby. Praha, 19.05.1999 - 20.05.1999. Praha: Eduka. 1999

1998

 • Racionalizace a normování strojírenské výroby – Preclík, V. ed. - Zelenka, A. ed., Racionalizace a normování strojírenské výroby. Praha, 26.01.1998 - 04.02.1998. Praha: Institut INPRO. 1998
 • Cesty zvyšování efektivnosti a výkonů ve strojírenské výrobě – Preclík, V. ed. - Kačín ed., Cesty zvyšování efektivnosti a výkonů ve strojírenské výrobě. Praha, 22.01.1998. Praha: INFOCENTRUM, MAP. 1998

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2007

 • Zkoušení materiálů – Nevečeřalová, J. - Dytrt, K., - Preclík, V., 11.09.2007.
 • Tepelné zpracování – Preclík, V. - Nevečeřalová, J., 17.05.2007.

2006

 • Tepelné zpracování – Nevečeřalová, J. - Dytrt, K., - Preclík, V., 12.09.2006.
 • Základní kurz racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 15.05.2006.
 • Základy aplikované metalografie – Nevečeřalová, J. - Dytrt, K., - Preclík, V., 22.02.2006.
 • Zkoušení materiálu – Preclík, V., 25.01.2006.

2005

 • Základní kurz racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 08.11.2005.
 • Tepelné zpracování – Nevečeřalová, J. - Dytrt, K., - Preclík, V., 21.09.2005.
 • Základy racionalizace práce a normování výkonu – Zelenka, A. - Preclík, V., 17.05.2005.
 • Základní kurz racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 16.05.2005.
 • Moderní metody technické přípravy výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., - Růžička, T., 08.06.2005.
 • Slitiny železa – Nevečeřalová, J. - Dytrt, K., - Preclík, V., 10.05.2005.
 • Základy aplikované metalografie – Nevečeřalová, J. - Preclík, V., - Dytrt, K., 05.04.2005.
 • Zkoušení materiálů – Nevečeřalová, J. - Preclík, V., - Dytrt, K., 09.03.2005.

2004

 • Základní kurz racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 06.11.2004.
 • Zdroje rezerv ve výrobě a jejich využití – Zelenka, A. - Preclík, V., 02.06.2004.
 • Moderní metody technické přípravy výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 14.10.2004.
 • Úloha metod zjišťování spotřeby času a vědecké organizace práce při realizaci personální strategie výrobní firmy – Preclík, V., 16.06.2004.
 • Modernizace technické přípravy výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 21.01.2004.

2003

 • Racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 24.11.2003.
 • Moderní metody technické přípravy výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 30.10.2003.
 • Racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 26.05.2003.
 • Racionalizace technické přípravy montáží – Zelenka, A. - Preclík, V., 12.03.2003.

2002

 • Racionalizace montážních procesů – Zelenka, A. - Preclík, V., 26.02.2002.
 • Racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 25.11.2002.
 • Racionalizace technické přípravy montáží – Zelenka, A. - Preclík, V., 07.11.2002.
 • Racionalizace výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 13.05.2002.
 • Moderní metody technické přípravy výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 27.03.2002.

2001

 • Modernizace technické přípravy výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., 06.02.2001.

2000

 • Základy normování výkonu a raciomalizace výrobního procesu – Zelenka, A. - Preclík, V., 10.04.2000.