[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Lidé

Ing. Michal Zoubek

Ing. Michal Zoubek

Michal.Zoubek (zavináč) fs.cvut.cz

místnost: B1-22, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2017

 • I koroze může být krásná – Zoubek, M. - Kreibich, V., Občasník Povrcháři. 2017, 2017(7), s. 2-4. ISSN 1802-9833. Dostupné z: http://povrchari.cz/kestazeni/201707_povrchari.pdf
 • Destruktivní měření tloušťky vícevrstvých nátěrových systémů – Zoubek, M., Občasník Povrcháři. 2017, 2017(1), s. 10-12. ISSN 1802-9833. Dostupné z: http://povrchari.cz/kestazeni/201701_povrchari.pdf
 • Unikátní dílo připomínající tragickou událost – Zoubek, M. - Krčilová, S., Občasník Povrcháři. 2017, 2017(1), ISSN 1802-9833. Dostupné z: http://povrchari.cz/kestazeni/201701_povrchari.pdf

2016

 • Využití mikro a nanočástic pro funkční nátěrové hmoty – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Drašnar, P. - Matas, F, - Herrmann, F, Transfer - Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. 2016, 28/2016(28), s. 6-37. ISSN 1801-9315.
 • Nátěrové hmoty s vysokou korozní odolností pro všeobecné využití – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Zoubek, M. - Marešová, D., - Kolář, M., Občasník Povrcháři. 2016, s. 4-8. ISSN 1802-9833.
 • Odolnost proti otěru povlaků žárového zinku s přídavkem cínu – Koudelková, L. - Zoubek, M. - Kudláček, J., - Kuklík, V., MM Průmyskové spektrum. 2016, 12/2016(12), s. 8-138. ISSN 1212-2572. Dostupné z: http://www.mmspektrum.com/clanek/oteruvzdornost-povlaku-zaroveho-zinku-s-pridavkem-cinu.html

2015

 • Vliv míchání na elektrickou vodivost povlaků – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Jirout, T., - Matas, F., MM Průmyskové spektrum. 2015, 12/2015s. 4-130. ISSN 1212-2572. Dostupné z: http://www.mmspektrum.com/clanek/vliv-michani-na-elektrickou-vodivost-povlaku.html
 • Efektivní způsob volby odmašťovacího prostředku – Zoubek, M. - Kopřiva, A., - Chábera, P., MM Průmyslové spektrum. 2015, 12/2015ISSN 1212-2572.
 • Properties of Functional Epoxy Coatings Modified by Carbon Nanoparticles – Diblíková, L. - Koukalová, A. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Herrmann, F., Solid State Phenomena. 2015, 227(0), s. 127-130. ISSN 1662-9779. Dostupné z: http://www.scientific.net/SSP.227.127

2014

 • Aplikace nátěrových systémů se zvýšenou elektrickou vodivostí – Kudláček, J. - Zoubek, M. - Kreibich, V. - Valeš, M., - Herrmann, F., Občasník Povrcháři. 2014, 7/2014(7), ISSN 1802-9833. Dostupné z: http://www.povrchari.cz/kestazeni/201407_povrchari.pdf
 • Nátěrové systémy s funkčními vlastnostmi – Kudláček, J. - Zoubek, M. - Diblíková, L. - Koukalová, A., - Herrmann, F., Tribotechnika. 2014, 0(2), s. 50-52. ISSN 1338-0524. Dostupné z: https://www.scribd.com/embeds/213273446/content?start_page=1&view_mode=book&access_key=key-21ksg8fcowuiqjhdfpgo&show_recommendations=false

2013

 • Nové otěruvzdorné nátěrové systémy s CNT nanočásticemi – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Valeš, M., - Herrmann, F., Povrcháři. 2013, 2013(6)(6), s. 5-8. ISSN 1802-9833. Dostupné z: http://www.povrchari.cz/kestazeni/201311_povrchari.pdf

Stať ve sborníku

2018

 • Use of Nanomaterials and Conductive Polymers in Antistatic Coatings – Zoubek, M. - Kudláček, J., - Zasimenko, A., In: HRDINOVÁ, H., et al., eds. Technological forum 2018 Book of Proceeding. Technologické fórum 2018. Váňův statek - Dubovice, 26.06.2018 - 28.06.2018. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2018, s. 229-232. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Complex Control Method of Degreasing Process – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Chábera, P., - Abramov, A., In: Advances in Manufacturing - Lecture Notes in Mechanical Engineering. MANUFACTURING 2017. Poznaň, 24.10.2017 - 26.10.2017. Berlin: Springer Science+Business Media. 2018, s. 575-585. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-319-68618-9. Dostupné z: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85032681364&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=691eabd65c30b61d8f76068532a6cc71&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856545704500%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

2017

 • Původ červenohnědého zabarvení povlaku žárového zinku – Kuklík, V. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Svoboda, J., In: Sborník přednášek 23.konference žárového zinkování. 23. konference žárového zinkování. Dolní Morava, 03.10.2017 - 05.10.2017. Ostrava: Asociace českých a slovenských zinkoven. 2017, s. 64-67. ISBN 978-80-905298-6-1.
 • USAGE OF CONDUCTIVE POLYMERS IN PAINT – Vlasáková, J. - Zoubek, M., In: Sborník X. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA. X. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA. Seč-Pardubice, 06.11.2017 - 07.11.2017. Pardubice: CHEMAGAZÍN s. r. o. 2017, s. 100-104. ISBN 978-80-906269-2-8. Dostupné z: http://www.pigmentyapojiva.cz/assets/kpp2017-sbornik.pdf
 • EVALUATION OF DRYING TIME DURING FILM FORMATION OF FAST DRYING ORGANIC COATINGS USING MECHANICAL RECORDER – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Malá, R., - Matas, F., In: Sborník X. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA. X. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA. Seč-Pardubice, 06.11.2017 - 07.11.2017. Pardubice: CHEMAGAZÍN s. r. o. 2017, s. 149-150. ISBN 978-80-906269-2-8.
 • New Possibilities Of Detecting Contaminants Using UV-VSI Spectroscopy – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kopřiva, A., - Chábera, P., In: KUDLÁČEK, J., ČERVENÝ, J., a PAKOSTA, M., eds. Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017. Technological forum 2017. Špindlerův Mlýn, 27.06.2017 - 29.06.2017. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2017, s. 220-224. ISBN 978-80-87583-22-7. Dostupné z: http://u12133.fsid.cvut.cz/assets/Uploads/Technological-forum-2017-4.pdf
 • Resistance of Aluminum Alloys in an Environment With Increased Concentration Of Chlorides – Zoubek, M. - Kudláček, J., - Tesaříková, P., In: KUDLÁČEK, J., ČERVENÝ, J., a PAKOSTA, M., eds. Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017. Technological forum 2017. Špindlerův Mlýn, 27.06.2017 - 29.06.2017. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2017, s. 238-241. ISBN 978-80-87583-22-7. Dostupné z: http://u12133.fsid.cvut.cz/assets/Uploads/Technological-forum-2017-4.pdf
 • Abrasion Resistance Of Hot Dip Galvanized Zinc Coatings With Tin Addition – Koudelková, L. - Zoubek, M. - Kudláček, J., - Kuklík, V., In: HERMAN, A., et al., eds. Technological forum 2017 Book of proceedings. Technological forum 2017. Špindlerův mlýn, 27.06.2017 - 29.06.2017. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2017, s. 214-219. ISBN 978-80-87583-22-7. Dostupné z: http://u12133.fsid.cvut.cz/assets/Uploads/Technological-forum-2017-4.pdf
 • The Device For Oil Film Coating – Kopřiva, A. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Chábera, P., In: KUDLÁČEK, J., PAKOSTA, M., a ČERVENÝ, J., eds. Book of Proceeding from Conference Technological Forum 2017. Technological forum 2017. Špindlerův Mlýn, 27.06.2017 - 29.06.2017. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2017, s. 211-214. ISBN 978-80-87583-22-7. Dostupné z: http://u12133.fsid.cvut.cz/assets/Uploads/Technological-forum-2017-4.pdf
 • Origin of Russet Coloring of Hot-Dip Galvanized Coating – Kuklík, V. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Svoboda, J., In: 23rd Hot Dip Galvanizing Conference - Proceedings. 23rd Hot Dip Galvanizing Conference. Dolní Morava, 03.10.2017 - 05.10.2017. Ostrava: Asociace českých a slovenských zinkoven. 2017, s. 64-67. ISBN 978-80-905298-6-1. Dostupné z: http://www.acsz.cz/clanek/23-konference-zaroveho-zinkovani-2017-konference-pod-stezkou-v-oblacich-dolni-morava-3-5-rijna-2017/
 • Analysis of Corrosion Attack on Kaplan Turbine Blades – Horník, J. - Zuna, P. - Zoubek, M. - Svobodová, M., - Chmela, T., In: Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Metalografie 2017 - Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Mariánské Lázně, 06.06.2017 - 08.06.2017. Zurich: Trans Tech Publications. 2017, s. 149-155. Solid State Phenomena. sv. 270. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1241-4.

2016

 • Detection of contamination for degreasing baths and service fluids – Zoubek, M. - Kudláček, J., - Chábera, P., In: Crfi CoRrosion Forum Israel 2016. TelAviv: Association of Engineers in Israel. 2016, Dostupné z: http://www.crfi.org.il/english
 • Coating materials for electrical conductive coatings – Otta, J. - Zoubek, M., - Kreibich, V., In: KUDLÁČEK, J., ed. Technological forum 2016. Technological forum 2016. Červenohorské sedlo, 28.06.2016 - 30.06.2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2016, s. 9-329. ISBN 978-80-87583-17-3.
 • Anticorrosive properties of coating systems containing mg and zn particles on steel substrates – Moulis, T. - Zoubek, M. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: KUDLÁČEK, J., ed. Technological forum 2016. Technological forum 2016. Červenohorské sedlo, 28.06.2016 - 30.06.2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2016, s. 9-239. ISBN 978-80-87583-17-3.
 • Anticorrosive properties of coating systems containing magnesium and zinc particles on an aluminium alloy 2024 – Fialová, L. - Moulis, T. - Zoubek, M., - Kudláček, J., In: KUDLÁČEK, J., ed. Technological forum 2016. Technological forum 2016. Červenohorské sedlo, 28.06.2016 - 30.06.2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2016, s. 9-239. ISBN 978-80-87583-17-3.
 • New Antistatic Water-Soluble Coating Materials – Zoubek, M. - Otta, J. - Kreibich, V. - Matas, F, - Pepelnjak, T., In: KUDLÁČEK, J. a ZLATAN, C., eds. IN-TECH 2016 - International Conference on Innovative Technologies. International Conference on Innovative Technologies. Praha, 06.09.2016 - 08.09.2016. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka. 2016, s. 1-360. ISSN 1849-0662. Dostupné z: http://www.in-tech.info/download/INTECH_2016_proceedings.pdf
 • Anticorrosive properties of coating systems containing magnesium particles on an aluminium alloy 2024 – Drašnar, P. - Fialová, L. - Zoubek, M., - Kudláček, J., In: KUDLÁČEK, J. a ZLATAN, C., eds. IN-TECH 2016 - International Conference on Innovative Technologies. International Conference on Innovative Technologies. Praha, 06.09.2016 - 08.09.2016. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka. 2016, s. 1-360. ISSN 1849-0662. Dostupné z: http://www.in-tech.info/download/INTECH_2016_proceedings.pdf
 • Potential of anticorrosive protection of coating systems containing magnesium pigments – Zoubek, M. - Moulis, T. - Kudláček, J. - Herrman, F, - Car, Z., In: ZLATAN, C. a KUDLÁČEK, J., eds. IN-TECH 2016 - International Conference on Innovative Technologies. International Conference on Innovative Technologies. Praha, 06.09.2016 - 08.09.2016. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka. 2016, s. 1-360. ISSN 1849-0662. Dostupné z: http://www.in-tech.info/download/INTECH_2016_proceedings.pdf
 • Hodnocení účinnosti procesu odmašťování – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kopřiva, A., - Chábera, P., In: 49. Celostátní aktiv galvanizérů: Jihlava 2016 : sborník přednášek. Jihlava: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2016.. Jihlava: Česká společnost pro povrchové úpravy. 2016, Dostupné z: http://www.cspu.cz/akce-21-105-49-celostatni-aktiv-galvanizeru-2016.html?vybranyrok=

2015

 • Vliv technologie přípravy kompozitních nátěrových hmot s příměsí funkčních plniv na aplikační a funkční vlastnosti – Zoubek, M., In: MORAVEC, J., ed. Studentská tvůrčí činnost 2015. Studentská tvůrčí činnost 2015. Praha, 16.04.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2015, ISBN 978-80-01-05727-8. Dostupné z: http://stc.fs.cvut.cz/history/2015/sbornik/papers/pdf/5533.pdf?_=1428569359
 • THE INFLUENCE OF A MIXING METHOD IN PREPARATION OF ANTISTATIC COATING MATERIALS ON A RESULTING ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF COATINGS – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Jirout, T. - Matas, F., - Car, Z., In: CAR, Z. a KUDLÁČEK, J., eds. IN-TECH 2015 - International Conference on Innovative Technologies. IN-TECH 2015. Dubrovník, 09.09.2015 - 11.09.2015. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka. 2015, s. 442-446. ISSN 1849-0662.
 • Effect of the fillers dispersion on properties of coatings with specific functional properties – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Pepelnjak, T., In: BENEŠOVÁ, D., et al., eds. Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Technological forum 2015, 6th International Technical Conference. Kouty, 23.06.2015 - 25.06.2015. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2015, s. 152-156. ISBN 978-80-87583-13-5.

2014

 • Functional Coating Systems Based on Epoxy Resins – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Svoboda, J., In: DRAŠNAR, P., et al., eds. Technological Forum 2014. 5th International Technical Conference Technological Forum 2014. Kouty, 17.06.2014 - 19.06.2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2014, s. 71-76. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • Coating Systems Based on Epoxy Resins with Antistatic Function – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Zoubek, M. - Ficková, Z., - Pero, R., In: GALVAO, J.R., CAR, Z., a KUDLÁČEK, J., eds. Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2014. International Conference on Innovative Technologies 2014. Leiria, 10.09.2014 - 12.09.2014. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka. 2014, s. 317-320. ISSN 1849-0662. Dostupné z: http://in-tech.info/download/proc_intech_2014_issn.pdf

2013

 • The new wear-resistant coating system containing carbon nanotubes – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Valeš, M. - Herrmann, F., - Car, Z., In: CAR, Z., KUDLÁČEK, J., a SZALAY, T., eds. Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2013. International Conference on Innovative Technologies 2013. Budapest, 10.09.2013 - 13.09.2013. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka. 2013, s. 173-176. ISBN 978-953-6326-88-4.

Zpráva

2018

 • Průběžná zpráva z řešení projektu za ČVUT v Praze Ú12133-2016-MEGA-04 – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Kuchař, J. - Svoboda, J. - Zoubek, M., - Hylák, K., České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Technická 4, 166 07 Praha 6 Dejvice. 2018, Ú12133-2016-MEGA-04.

2017

 • Studie zařízení pro kontinuální kataforetické lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V. - Červený, J. - Hylák, K. - Svoboda, J., - Zoubek, M., České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Technická 4, 166 07 Praha 6 Dejvice. 2017, Ú12133-2017-MEGA - 03.
 • Zařízení pro dávkové kataforetické lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Kuchař, J. - Svoboda, J., - Zoubek, M., České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Technická 4, 166 07 Praha 6 Dejvice. 2017, Ú12133-2016-MEGA-02.

2016

 • Hodnocení stavu PKO - zábradlí v železniční stanici Harrachov – Kudláček, J. - Zoubek, M., Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9: Správa železniční dopravní cesty, s.o.. 2016
 • Diagnostický průzkumu PKO vnitřních ploch oblouků mostu ev.č. 19-028 včetně chemického rozboru původní PKO – Kudláček, J. - Zoubek, M. - Svoboda, J. - Drašnar, P. - Pakosta, M., - Kreibich, V., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016, Ú12133/2016/014.
 • V458 – výstavba nového vedení (A.0042) – Drašnar, P. - Zoubek, M. - Kuklík, V., - Valeš, M., Praha 10 - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52: ČEPS Invest, a.s.. 2016, Ú12133/2016/003.
 • V458 – výstavba nového vedení (A.0042) zkoušky prvků ocelové konstrukce – Drašnar, P. - Zoubek, M. - Kuklík, V. - Tatíček, F., - Horník, J., Praha 10 - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52: ČEPS Invest, a.s.. 2016, Ú12133/2016/002.

2015

 • Hodnocení stavu PKO - Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Zoubek, M., - Kreibich, V., Praha: Správa železniční dopravní cesty, s.o.. 2015, U12133/2015/19.
 • Hodnocení stavu PKO - Rekonstrukce Harrachovského tunelu – Kudláček, J. - Kreibich, V., - Zoubek, M., Praha: Správa železniční dopravní cesty, s.o.. 2015, U12133/2015/18.

2014

 • Povlaky z nátěrových hmot se zvýšenou vodivostí – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Benešová, D. - Zoubek, M. - Svoboda, J., - Tatíčková, Z., Praha;: 2014, Ú12133-2014-CVPU-02.
 • Výzkum odolnosti povrchové úpravy vůči abrazivnímu opotřebení – Kudláček, J. - Zoubek, M., Česká zbrojovka, Uherský Brod: ČESKÁ ZBROJOVKA A.S.. 2014, Ú12133-2014-013.

Sborník

2018

 • Technological forum 2018 Book of Proceeding – Kudláček, J. ed. - Červený, J. ed. - Hrdinová, H. ed., - Zoubek, M. ed., Technologické fórum 2018. Váňův statek - Dubovice, 26.06.2018 - 28.06.2018. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2018, ISBN 978-80-87583-26-5.

2017

 • Technological forum 2017 Book of proceedings – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Tatíček, F. ed. - Herman, A. ed. - Drašnar, P. ed. - Kovanda, K. ed. - Pakosta, M. ed. - Hrdinová, H. ed., - Zoubek, M. ed., Technological forum 2017. Špindlerův mlýn, 27.06.2017 - 29.06.2017. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2017, ISBN 978-80-87583-22-7. Dostupné z: http://www.technologickeforum.cz

2015

 • Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings – Benešová, D. ed. - Hrdinová, H. ed. - Kudláček, J. ed. - Tatíček, F. ed. - Tatíčková, Z. ed. - Kolařík, L. ed. - Drašnar, P. ed. - Vojkovský, K. ed. - Pačák, T. ed. - Zikmund, P. ed. - Zoubek, M. ed., - Rojek, P. ed., Technological forum 2015, 6th International Technical Conference. Kouty, 23.06.2015 - 25.06.2015. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2015, ISBN 978-80-87583-13-5.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2016

 • Detection of contamination for degreasing baths and service fluids – Zoubek, M. - Kudláček, J., - Chábera, P., 24.11.2016.