[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

Lidé

Ing. Michal Junek

Ing. Michal Junek

Michal.Junek (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7249

místnost: A-442, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS16/215/OHK2/3T/12  
  Výzkum vlastností materiálů potřebných pro zvyšování účinnosti energetických celků pracujících v režimu nadkritických pracovních parametrů páry – Junek, M. (2016-2018)

Článek v periodiku

2017

 • Dependence of ultrasonic contact impedance hardness on Young's modulus of elasticity of creep-resistant steels – Junek, M. - Janovec, J., - Ducháček, P., 2017
 • The Changes in Mechanical Properties of Austenitic Creep Resistant Steels SUPER 304H and HR3C Caused by Medium‐term Isothermal Ageing – Horváth, J. - Janovec, J., - Junek, M., 2017
 • Mechanical Properties and Microstructures of Narrow Gap Orbital Welded P91 Steel – Junek, M. - Svobodová, M - Janovec, J., - Horváth, J., 2017

2016

 • Strukturní anomálie svarových spojů provozovaných potrubních systémů – Svobodová, M. - Douda, J. - Junek, M., - Junek, M., 2016
 • Influence of the Diffusion Effect Caused by Welding Heat Input Lead to the Changes of Mechanical Properties Which Entering into the FEM Model of Cladding Tube Bending – Horváth, J. - Janovec, J., - Junek, M., 2016

2012

 • Lifetime assessment of a steam pipeline – Janovec, J. - Poláchová, D., - Junek, M., 2012
 • Lifetime assessment of a steam pipeline – Janovec, J. - Poláchová, D., - Junek, M., 2012

Stať ve sborníku

2018

 • Dopad vysokoteplotního přehřátí na mikrostrukturní změny degradované ocele SUPER 304H – Horváth, J. - Junek, M. - Rohlová, M., - Janovec, J., 2018
 • Vliv krátkodobého degradačního žíhání oceli P92 na změnu mechanických vlastností z hlediska precipitace Lavesovy fáze – Junek, M. - Svobodová, M., - Janovec, J., 2018
 • Vliv zavařených licích vad na provozní spolehlivost tlakové nádoby – Janovec, J. - Junek, M., - Horváth, J., 2018

2017

 • MECHANICKÉ A STRUKTURNÍ VLASTNOSTI ORBITÁLNÍCH SVAROVÝCH SPOJŮ Z OCELÍ P91 A P92 PO DLOUHODOBÉ LABORATORNÍ DEGRADACI ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT – Junek, M. - Junek, M. - Svobodová, M. - Horváth, L., - Janovec, J., 2017
 • ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI KOMPONENT UHELNÝCH ELEKTRÁREN A SPALOVEN UŽITÍM NiCr TERMÁLNÍCH METALICKÝCH NÁSTŘIKŮ – Janovec, J. - Horváth, J., - Junek, M., 2017

2016

 • STRUKTURNÍ ANOMÁLIE SVAROVÝCH SPOJŮ PROVOZOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ – Svobodová, M. - Douda, J. - Junek, M., - Junek, M., 2016
 • The Changes in Mechanical Properties of Austenitic Creep Resistant Steels SUPER 304H and HR3C Caused by Medium‐term Isothermal Ageing – Horváth, J. - Junek, M., - Janovec, J., 2016
 • Mechanical Properties and Microstructures of Narrow Gap Orbital Welded P91 Steel – Junek, M. - Svobodova, M - Janovec, J., - Horváth, J., 2016

2015

 • LIFE ASSESSMENT OF HIGH PRESSURE STEAM PIPING BEND WORKING UNDER CONDITIONS OF CREEP DAMAGE – Junek, M. - Janovec, J., 2015
 • Life Assessment of High Pressure Steam Piping Bend Working under Condition of Creep Damage – Junek, M. - Janovec, J., 2015
 • Check of Residual Operation Life via Hardness Measurement by Mobile Ultrasonic Contact Impedance (UCI) Hardness Testers – Junek, M. - Janovec, J., 2015

2014

 • Mechanické (a creepové) vlastnosti heterogenních svarových spojů (T23-T92; 15CH1M1F-P91) – Ducháček, P. - Janovec, J., - Junek, M., 2014

Zpráva

2014

 • Test reports of weldability of P355NL2 and S690QL steels according to CSN EN ISO – Janovec, J. - Cejp, J. - Horváth, J. - Junek, M. - Voňková, V., - Krum, S., 2014
 • Test reports of weldability of P355NL2 and S690QL steels according to AWS – Janovec, J. - Horváth, J. - Cejp, J. - Junek, M. - Voňková, V., - Krum, S., 2014

Kapitola v knize

2015

 • Evaluation of Residual Lifetime of a Steam Pipe-Line Bend made of 14MoV6-3 Steel – Junek, M. - Janovec, J., 2015