[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Centrum leteckého a kosmického výzkumu

CZ   / EN  

LRI-AAST: L1 a L2 laboratoře DACS systém

Lab Vybavení
L1 - DYNO a CORE zkušebny
L2 - PROP1 a PROP2 zkušebny
Systém pro sběr dat (DACS)
Zkušebny jsou vybaveny řídicím systémem, který je možné v případě potřeby seskupit do více celků.
Měření číslo Rozsah Poznámka
Průtok paliva * 2 0 - 800 pph Bude instalován na přívodním potrubí od palivové nádrže po FMU motoru. Jsou použity redundantní turbínové objemové průtokoměry. Výpočet hmotnosti je prováděn v systému LF v reálném čase.
Průtok paliva * 2 0–2500 pph Instaluje se na přívodní potrubí z FMU Jsou použity redundantní objemové turbínové průtokoměry. Výpočet hmotnosti je prováděn v systému LF v reálném čase.
Průtok paliva * 1 0-1 kg / dm3 Zařízení pro měření hustoty paliva.
Tlak paliva * 3 0 - 70 psig Snímač tlaku paliva mezi palivovou nádrží a FMU.
Teplota paliva* 6 Okolní teplota Snímač teploty paliva instalovaný poblíž průtokoměru a před FMU.
Čas (GPS synchronizační systém) 1 N/A Slouží k synchronizaci všech systémů. Vyžaduje se minimálně 1O Hz.
Teplota na vstupu 4 Okolní teplota Senzory pro měření vstupní teploty na zkušebně.
Testovací tlak v komoře 4 Tlak v komoře Snímač tlaku na vstupu a výstupu zkušebny.
Testovací teploty článků 4 Okolní teplota Snímač teploty na vstupu a výstupu zkušebny.
Točivý moment motoru (DYNO zkušebna) 1 Lb * ft Snímač točivého momentu.
Prostředí 1 Okolní vlhkost, teplota, tlak Sledovaní vstupních parametrů atmosféry.
Teplota na vstupu do zkušebny 4 Teplota prostředí 4 RTD senzory teploty na vstupu do zkušebny.
Průtok vzduchu 1 Přívod vzduchu, průtok vzduchu, DYNO zkušebna Lze dohledat v RFQ zkušebny.
Měření Typ senzoru Minimální počet kanálů
Teplota Termočlánky 180 Typ E
180 Typ K
40 Typ T
Celkem: 400
Tlak Snímač tlaku (navrhované rozsahy viz níže) 300
Tlak Převodníky tlaku (musí být k dispozici samostatné napájecí zdroje 28 VDC, navrhovaný rozsah viz níže) 40
Vibrace ICP Akcelerometry (nízkošumový kabel) 32
Průchod Získané průměrně a min. signál ve Vdc 15
Zapnuto / vypnuto Přenos (I/O) 16
Obecné vstupy Vdc / 4-20 mA 64
Rychlost Obecná frekvence 8
FTS Reflexní paměť, rozhraní optických vláken n/a
Vstupy řídicího systému RS232, Ethernet. Řídicí systém zařízení, řídicí systém Dyno n/a
Síla Statický tenzometr 20 na lokalitu
Teplota Obecné RTD 4
Průtok vzduchu Otvor nebo ekvivalent 3 lopatek 3 lopatky
Startér Startovací napětí a hodnota ampérů, které mají být získány z generátoru startéru 2

album/Album_Model_Album/1357/schema01.jpg
album/Album_Model_Album/1357/schema02.jpg
album/Album_Model_Album/1357/image5.jpg
album/Album_Model_Album/1357/image6.jpg

Fotogalerie LRI-AAST: L1 a L2 laboratoře DACS systém

Informační brožura ke stažení