CZ/EN

Oborové rady studijních oborů

Materiálové inženýrství  3911V011

prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. – předseda ČVUT FS
doc. Ing. Jiří Janovec, CSc. ČVUT FS
prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c., FEng ČVUT FS
prof. Ing. Václav Bouda, CSc. ČVUT FEL
Ing. Karel Balík, CSc. ÚSMH AV ČR
prof. Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc. ÚFP AV ČR
prof. RNDr. Petr Kratochvíl, DrSc. MFF UK v Praze
prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld TU Liberec

Dopravní stroje a zařízení  2302V004

doc. Ing. Oldřich Vítek, Ph.D. – předseda ČVUT FS
doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová ČVUT FS
prof. Ing. Jan Macek, DrSc. ČVUT FS
prof. Ing. Ladislav Rus, DrSc. ČVUT FS
doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc. ČVUT FS
prof. Ing. Michal Takáts, CSc. ČVUT FS
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. FSI VUT
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. FSI VUT
doc. Ing. Zdeněk Pátek, CSc. VZLU

Konstrukční a procesní inženýrství 3909V001

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. – předseda ČVUT FS
prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc. ČVUT FS
doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D. ČVUT FS
prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc. ČVUT FS
prof. Ing. František Rieger, DrSc. ČVUT FS
doc. Ing. Pavel Souček, DrSc. ČVUT FS
doc. Ing. Vít Zelený, CSc. ČVUT FS/ ČMI
doc. Ing. Josef Zicha, CSc. ČVUT FS
prof. Ing. Pavel Fiala, CSc. ČVUT FJFI
doc. Dr. Ing. Milan Jahoda VŠCHT
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. FSI VUT
doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D. ZČU v Plzni
RNDr. Ing. Miroslav Miler, DrSc. ÚFE AV ČR
prof. Dr. Ing. Miloš Němček VŠB TU Ostrava

Energetické stroje a zařízení  2302V006

prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – předseda ČVUT FS
doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. ČVUT FS
doc. Ing. Václav Dostál, DrSc. ČVUT FS
doc. Ing. Jan Chyský, CSc. ČVUT FS
doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc. ČVUT FS
prof. Ing. Václav Petr, DrSc. ČVUT FS
doc. Ing. Radek Škoda, Ph.D. ČVUT FS
prof. Ing. Václav Cyrus, DrSc. AHT, s.r.o.
Ing. Zdeněk Kaiser, CSc. Ingersoll Rand
Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA CV Řež, a.s.
Ing. Václav Sýkora, CSc. ČKD Praha DIS a.s.

Strojírenská technologie 2303V002

prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. – předseda ČVUT FS
prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. ČVUT FS
prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc. ČVUT FS
doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. ČVUT FS
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. ČVUT FS
doc. Ing. Martin Vrabec, CSc. ČVUT FS
doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. FS VŠB – TU Ostrava
prof. Ing. Iva Nová, CSc. TU Liberec
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. FSI VUT
Ing. Alexander Sedláček, Ph.D. SAF Praha, s.r.o.

Technika prostředí 2301V024

doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc. – předseda ČVUT FS
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. ČVUT FS
prof. Dr. Ir. Joannes L. M. Hensen ČVUT FS/ TU Eindhoven
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. ČVUT FS
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. ČVUT FS
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. VUT Brno
prof. Ing. Pavel Kic, DrSc. CZU v Praze

Biomechanika 3901V010

prof. Ing. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. – předseda ČVUT FS
prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc. ČVUT FS
prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc. ČVUT FS
doc. RNDr. Karel Jelen, CSc. FTVS UK
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. 1.LF UK v Praze
prof. Ing. Stanislav Otáhal, CSc. FU AV ČR
prof. MUDr. David Pokorný, Ph.D. 1.LF UK v Praze

Technická kybernetika  2612V045

prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D. – předseda ČVUT FS
prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. ČVUT FS
doc. Ing. Ivo Bukovský, Ph.D. ČVUT FS
doc. Ing. Jan Chyský, CSc. ČVUT FS
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. ČVUT FS
prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc. ČVUT FS
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. ČVUT FS
prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc. ČVUT FS
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. ČVUT CIIRC
prof. Ing. Aleš Procházka, CSc. VŠCHT Praha
prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc. Universita Pardubice
prof. Ing. Aleš Richter, CSc. TUL Liberec
prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c. VŠB TU Ostrava

Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí 3901V024

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. – předseda ČVUT FS
prof. Ing. Milan Růžička, CSc. ČVUT FS
prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. ČVUT FS
doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. ČVUT FS
prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola ČVUT FS
prof. Dr. Ing. Jan Dupal FAV ZCU
Ing. Jaromír Horáček, DrSc. ÚT AV ČR
prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. ÚT AV ČR
doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D. FS TUL

Termomechanika a mechanika tekutin 3901V028

prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. – předseda ČVUT FS
doc. Ing. Josef Adamec, CSc. ČVUT FS
prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. ČVUT FS
prof. Ing. Václav Cyrus, DrSc. AHT Energetika s.r.o.
prof. Ing. František Maršík, DrSc. ÚT AV ČR
prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. ÚT AV ČR

Matematické a fyzikální inženýrství 3901V020

prof. Ing. Jaroslav Fořt, CSc. – předseda ČVUT FS
prof. Ing. František Černý, DrSc. ČVUT FS
doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D. ČVUT FS
doc. Ing. Jan Halama, Ph.D. ČVUT FS
prof. RNDr. Leopold Herrmann, CSc. ČVUT FS
prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. ČVUT FS
doc. RNDr. Petr Sváček, Ph.D. ČVUT FS
doc. Ing. Václav Vacek, CSc. ČVUT FS
prof. Ing. Michal Beneš, Ph.D. ČVUT FJFI
prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D. ČVUT FSv
Ing. Petr Boháč, CSc. FÚ AV ČR
Ing. Marian Čerňanský, CSc. FÚ AV ČR
prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., CSc. MFF UK v Praze
Prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc. MÚ AV ČR
prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. ÚT AV ČR

Řízení a ekonomika podniku 2305V003

prof. Ing. František Freiberg, CSc. – předseda ČVUT FS
doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. ČVUT FS
doc. Ing. Martin Zralý, CSc. ČVUT FS
doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. ČVUT FS
doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. ČVUT FEL
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. ZČU Plzeň
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. VŠE Praha
prof. Ing. Bohumil Král, CSc. VŠE Praha
Ing. Miloslav Mácha ZVVZ Group, a.s.
Ing. Vladislav Mazúrek, Ph.D. MESIT PŘÍSTROJE s.r.o.