CZ / EN

Doplňovací volby do AS ČVUT

Doplňovací volby do Akademického senátu ČVUT v Praze byly vyhlášeny 15. 12. 2021 na zasedání AS ČVUT.

Hledáme jednoho studentského zástupce za FS do konce aktuálního volebního období (2020-2022).

Výsledky 2. kola voleb

V termínu od 22.3.2022, 0:00 do 25.3.2022, 14:00 proběhlo druhé kolo doplňovacích voleb. Voleb se zúčastnilo 54 studentů z 2 124 oprávněných (volební účast 2,4 %) a vítězným kandidátem se stal Bc. Jaroslav Seifrt s celkovým počtem 44 hlasů (84,6 % hlasů). Vítezovi gratulujeme a těšíme se na jeho práci v AS ČVUT.

Podání stížnosti o průběhu voleb

Do 4.4.2022 14:00 běží lhůta pro podání stížností o průběhu voleb. Pro podání stížnosti se řiďte instrukcemi dle harmonogramu.

Výsledky voleb

V termínu 14.3. 0:00 až 21.3.2022 14:00 se voleb účastnilo celkem 200 studentů z 2 124 oprávněných. Volební účast byla tedy 9,3 % a podle článku 3, odstavce 4 Volebního řádu AS ČVUT je toto hlasování neplatné. Dílčí volební komise proto vyhlašuje podle stejného odstavce druhé kolo voleb, které bude probíhat od 22.3.2022, 0:00 do 25.3.2022, 14:00 ve stejném hlasovacím systému. 
 

Šablona přihlášky kandidáta, je ke stažení ZDE !


INFORMACE PRO VOLIČE:
Zkontrolujte si oprávnění volit podle TÉTO aplikace. Pokud v ní najdete své osobní číslo ČVUT, můžete se doplňovacích voleb účastnit. Oprávněnými voliči jsou pouze studenti!

 

SEZNAM KANDIDÁTŮ

 

Dílčí volební komise Fakulty strojní je ve složení:

  • Ing. Adolf Valášek (předseda)
  • Doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D.
  • Bc. Eliška Müllerová
  • Ing. Vojtěch Halamka
  • Doc. Ing. Karel Petera, Ph.D.

Hlavní volební komise:

  • prof. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. (předseda)
  • Ing. Tomáš Doktor, Ph.D.
  • Ing. Jan Řezníček
     

Harmonogram voleb

    Termín Zodpovídá
1. Vyhlášení voleb 15.12.2021 AS ČVUT
2. Zveřejnění harmonogramu voleb 31.1.2022 DVK FS
3. Zveřejnění seznamu voličů do 14.2.2022, 14:00 DVK FS
4. Připomínky k seznamu voličů Do 21.2.2022, 14:00  
5. Rozhodnutí o oprávněnosti připomínek k seznamu voličů Do 27.2.2022 DVK FS
 
 
6.
Návrhy kandidátů do AS - doručení vytištěné a podepsané přihlášky kandidáta v zalepené obálce s označením "Volby do AS ČVUT" do podatelny FS ČVUT + emailem ve formátu .pdf předsedovi DVK: adolf.valasek@fs.cvut.cz  
 
Od 28.2.2022, 8:00
Do 7.3.2022, 12:00
 
7. Zveřejnění charakteristik
kandidátů
8.3.2022, 12:00 DVK FS
8. Zahájení voleb 14.3.2022 DVK FS
9. Ukončení voleb 21.3.2022, 14:00 DVK FS
10. Sčítání hlasů 21.3.2022 DVK FS
11. Vyhlášení výsledků 21.3.2022, 18:00 DVK FS
12. Zahájení 2. kola voleb  22.3.2022  DVK FS
13. Ukončení 2. kola voleb 25. 3. 2022 DVK FS
14. Vyhlášení výsledků 2. kola voleb  25.3.2022, 18:00  DVK FS
 
 
15.
Podání stížností proti průběhu voleb e-mailem předsedovi Hlavní volební komise (jan.hrdlicka@fs.cvut.cz) s předmětem "Volby do AS ČVUT  
 
Do 4.4.2022, 14:00
 
16. Rozhodnutí o stížnostech proti průběhu voleb Do 11.4.2022 HVK FS