[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

Master's

Magisterské

 • Řízení dopravníku v systému automatického rozvrhování výroby - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Využití GPU pro výpočty z oblasti mechaniky - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Petr Beneš, téma k dispozici
 • Optimalizace kompozitních nosníků - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Mareš, téma k dispozici
 • Pružnost a pevnost v programovacím jazyku Python: Vzpěr - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Mareš, téma k dispozici
 • Optimalizace prutových konstrukcí - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Mareš, téma k dispozici
 • Optimalizace skladby vláknových kompozitů - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Mareš, téma k dispozici
 • Výpočetní modelování únavových zkoušek v podmínkách frettingu - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Martin Nesládek, téma k dispozici
 • Tuhostní a pevnostní analýza spojů voštinových sendvičových konstrukcí s ohledem na teplotu - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Ctirad Novotný, téma k dispozici
 • ANALYTICKÝ ROZBOR NAPĚŤOVÉHO STAVU NA ROVINĚ PŘI VÍCEOSÉM ÚNAVOVÉM ZATĚŽOVÁNÍ - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Jan Papuga, téma k dispozici
 • DRUHOTNÉ EFEKTY OVLIVŇUJÍCÍ ÚNAVOVOU ŽIVOTNOST - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Jan Papuga, téma k dispozici
 • KRITICKÁ ROVINA PŘI ÚNAVOVÉM POŠKOZOVÁNÍ - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Jan Papuga, téma k dispozici
 • ZPRACOVÁNÍ ZÁTĚŽNÉ CESTY PŘI MULTIAXIÁLNÍM ZATĚŽOVÁNÍ - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Jan Papuga, téma k dispozici
 • KUMULACE ÚNAVOVÉHO POŠKOZENÍ - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Jan Papuga, téma k dispozici
 • Mechanický model umělé buňky - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Matej Daniel, téma k dispozici
 • Mechanické vlastnosti elastomerů - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Lukáš Horný, rezervované téma
 • Analýza napjatosti a deformace elastomerní vložky hrncového ložiska - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Biomechanické změny cévní stěny způsobené tepenno-žilní píštělí - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Konstitutivní modelování cévní stěny - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Analýza vlivu podélného předepnutí na tlakovou odezvu cév - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Modelování viskoelastického chování cév - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Modelování viskoelastického chování polymerů - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Vliv rychlosti zatěžování na mechanickou odezvu umělé cévní náhrady nebo jejich složek - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Hynek Chlup, téma k dispozici
 • Vliv dávky záření (sterilizace) na mechanické vlastnosti kolagenní hmoty jako složky cévní náhrady - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Hynek Chlup, téma k dispozici
 • Vliv tepelného vytvrzování na mechanickou odezvu cévní náhrady nebo její složek - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Hynek Chlup, téma k dispozici
 • Evoluce mechanických vlastností umělé cévní náhrady nebo jejich komponent v průběhu cyklického zatěžování - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Hynek Chlup, téma k dispozici
 • Nanotribologie tenkých vrstev - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Josef Šepitka, téma k dispozici
 • Mikromechanické vlastnosti nativních kolenních chrupavek - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Josef Šepitka, téma k dispozici
 • Mikromechanické vlastnosti hydrogelů - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Josef Šepitka, téma k dispozici
 • Uložení rotačních optických prvků s aktivním ofukováním optických ploch - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Petr Tichý, téma k dispozici
 • Justáž rotačních optických prvků v opto-mechanické podsestavě - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Petr Tichý, téma k dispozici
 • Způsoby posuvu opto-mechanických podsestav v axiálním směru - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Petr Tichý, téma k dispozici
 • Uložení rotačních optických elementů do mechanické sestavy - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Petr Tichý, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12105/temata_ZP