[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

Bachelor's

Bakalářské

 • Experimentální určení osové síly šroubu - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Doubrava, téma k dispozici
 • Analýza vlivu osového předpětí na nafukování elastomerní trubice - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Zjišťování mechanických vlastností elastomerů - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Nestability v mechanice nelineárních materiálů - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Mechanické vlastnosti cévní stěny za tepenno-žilní píštělí - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Analýza axiálních deformací velkých tepen in vivo - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Vliv dávky záření (sterilizace) na mechanické vlastnosti kolagenní hmoty jako složky cévní náhrady - více
  2301R000 - bez oboru, Hynek Chlup, téma k dispozici
 • Vliv rychlosti zatěžování na mechanickou odezvu umělé cévní náhrady nebo jejich složek - více
  2301R000 - bez oboru, Hynek Chlup, téma k dispozici
 • Vliv sterilizace na mechanickou odezvu kolagenní trubice jako náhrady tubulárních orgánů - více
  2301R000 - bez oboru, Hynek Chlup, téma k dispozici
 • Vliv tepelného vytvrzování na mechanickou odezvu cévní náhrady nebo její složek - více
  2301R000 - bez oboru, Hynek Chlup, téma k dispozici
 • Optimalizovaný návrh žerdi kompozitového kajakářského pádla - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Mareš, téma k dispozici
 • Modely převodovek pro dynamické simulace - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Identifikace modelu z měření (model ucpávky) - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Modely ložisek pro dynamické simulace - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • MATEMATICKÝ POPIS WÖHLEROVY KŘIVKY - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Papuga, téma k dispozici
 • Vliv degradačních procesů na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáně - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Sedláček, téma k dispozici
 • Hodnocení únavových vlastností nové generace prostředků pro dlahovou osteosyntézu dlouhých kostí - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Sedláček, téma k dispozici
 • Detekce poškození uhlíkových kompozitů - více
  2301R000 - bez oboru, Nikola Schmidová, téma k dispozici
 • Vliv parametrů síťování na mechanické vlastnosti kolagenových scaffoldů pro kultivaci mesenchymálních kmenových buněk - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Suchý, rezervované téma
 • Studium degradace kolagenových nanovláken v simulovaném tělním prostředí - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Suchý, téma k dispozici
 • Mikromechanické vlastnosti hydrogelů - více
  2301R000 - bez oboru, Josef Šepitka, téma k dispozici
 • Vyšetřování mikromechanických vlastností titanových vzorků s modifikovaným povrchem - více
  2301R000 - bez oboru, Josef Šepitka, téma k dispozici
 • Vyšetřování mikromechanických vlastností polyethylenových kloubních náhrad - více
  2301R000 - bez oboru, Josef Šepitka, téma k dispozici
 • Mikromechanické vlastnosti UHMWPE - více
  2301R000 - bez oboru, Josef Šepitka, téma k dispozici
 • Konstrukční návrh vinuté pružné spojky - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Vítek, téma k dispozici
 • Vliv střední hodnoty napětí na mez únavy vrubované součásti - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Jan Papuga, téma k dispozici
 • IMPLEMENTACE ZAHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK RŮSTU TRHLINY DO DATABÁZE FINLIV - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Jan Papuga, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12105/temata_ZP