[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

People

Ondřej Zoufalý

Ing. Ondřej Zoufalý

ondrej.zoufaly (at) fs.cvut.cz

420602250784

room: C1-s116a, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Proceeding papers

2023

  • Změna kinematiky a dynamiky chůze u pacientů s dětskou mozkovou obrnou – Zoufalý, O. - Rzepa, S. - Daniel, M., - Bešťák, J., In: Human Biomechanics 2023 – Sborník. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2023. p. 14-16. ISBN 978-80-01-07179-3.
  • OPTIMIZATION OF A 3D PRINTED ANKLE-FOOT-ORTHOSIS – Zoufalý, O. - Mendová, K., - Daniel, M., In: 24th International Scientific Conference APPLIED MECHANICS 2023 BOOK OF ABSTRACTS. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2023. p. 137-138. ISBN 978-80-227-5294-7.

Proceedings

2022

  • Vývoj 3D tlačných AFO ortéz – Mendová, K. ed. - Zoufalý, O. ed. - Daniel, M. ed., - Růžička, P. ed., Herbertov, Horní Mlýn, 2022-09-13/2022-09-16. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. ISBN 978-80-01-07023-9.