[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

People

Adam Kratochvíl

Ing. Adam Kratochvíl, Ph.D.

adam.kratochvil (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2653
420773003721

room: C1-s114, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2024

 • Intra and inter-rater variability in the construction of patient-specific musculoskeletal model – Votava, J. - Kratochvíl, A., - Daniel, M., Gait & Posture. 2024, 108 195-198. ISSN 0966-6362.

2023

 • Development and Mechanical Testing of Implant for Cranial Reconstruction After Burr Hole Trepanation – Bodnárová, J. - Kratochvíl, A., - Daniel, M., Journal of Medical Devices. 2023, 17(3), ISSN 1932-619X.

2021

 • The Mechanical Properties and Fatigue Prediction of a New Generation of Osteosynthetis Devices – Drátovská, V. - Sedláček, R. - Padovec, Z. - Růžička, P., - Kratochvíl, A., Strojnícky časopis. 2021, 71(2), 101-108. ISSN 2450-5471.

Proceeding papers

2024

 • EXPLORING THE IMPACT OF PRINTING POSITION ON MECHANICAL PROPERTIES OF ADDITIVELY MANUFACTURED TI6AL4V – Drátovská, V. - Kratochvíl, A. - Sedláček, R. - Padovec, Z., - Konvičková, S., In: 25th International Scientific Conference APPLIED MECHANICS 2024 AM 2024 BOOK OF ARTICLES. Žilina: University of Žilina, 2024. p. 14-17. ISBN 978-80-554-2090-5.

2023

 • Vývoj kraniotomických implantátů s využitím metody aditivní výroby – Bodnárová, J. - Kratochvíl, A., - Daniel, M., In: Human Biomechanics 2023 – Sborník. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2023. ISBN 978-80-01-07179-3.
 • Pasivní odezva svalové tkáně u pacientů s reverzní náhradou glenohumerálního kloubu – Kratochvíl, A. - Daniel, M. - Fulín, P., - Walder, J., In: Biomateriály a jejich povrchy XVI.. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2023. 1.. ISBN 978-80-01-07212-7.
 • Biomechanika reverzní náhrady ramenního kloubu – Kratochvíl, A. - Daniel, M., In: Human Biomechanics 2023 – Sborník. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2023. ISBN 978-80-01-07179-3.
 • Metoda stanovení změn ve svalově-kosterní geometrii u pacientů s reverzní náhradou ramenního kloubuMetoda stanovení změn ve svalově-kosterní geometrii u pacientů s reverzní náhradou ramenního kloubu – Kratochvíl, A. - Daniel, M. - Fulín, P., - Walder, J., In: XIV. mezinárodní konference BIOIMPLANTOLOGIE. Praha: Národní knihovna ČR, 2023. ISBN 978-80-11-03134-3.
 • MECHANICS OF STABILIZATION IN REVERSE SHOULDER ARTHROPLASTY – Kratochvíl, A. - Daniel, M. - Votava, J. - Pokorný, D., - Fulín, P., In: 24th International Scientific Conference APPLIED MECHANICS 2023 BOOK OF ABSTRACTS. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2023. ISBN 978-80-227-5294-7.

2022

 • Vliv pasivace povrchu 3D tištěných dlah na únavovou životnost – Kratochvíl, A. - Sedláček, R. - Růžička, P., - Drátovská, V., In: Biomateriály a jejich povrchy XV.. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2022. ISBN 978-80-01-07023-9.
 • Stanovení mechanických vlastností titanových dlah vyrobených aditivní technologií – Říha, M. - Kratochvíl, A., - Sedláček, R., In: Sborník abstraktů Konference studentské tvůrčí činnosti STČ 2022. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2022.
 • The Analysis of Fatigue Life Prediction of the Metallic Bone Plates for Osteosynthesis – Drátovská, V. - Sedláček, R. - Padovec, Z. - Růžička, P., - Kratochvíl, A., In: 60th annual international conference on Experimental Stress Analysis - Book of Extended Abstracts. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. p. 24-25. ISBN 978-80-01-07010-9.
 • The Mechanical Properties of Titanium Bone Plates Produced by Additive Technology – Říha, M. - Kratochvíl, A., - Sedláček, R., In: 23rd International Scientific Conference Applied Mechanics 2022 Book of Abstracts. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. ISBN 978-80-01-06974-5.
 • Effect of Aging on Mechanical Properties of NiTi – Kratochvíl, A. - Sedláček, R. - Kubášová, K., - Losertová, M., In: 23rd International Scientific Conference Applied Mechanics 2022 Book of Abstracts. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. ISBN 978-80-01-06974-5.
 • Fatigue Life Prediction and FEM Simulation of Mechanical Response of the Distal Fibular Bone Plates – Drátovská, V. - Sedláček, R. - Padovec, Z. - Růžička, P., - Kratochvíl, A., In: 23rd International Scientific Conference Applied Mechanics 2022 Book of Abstracts. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. p. 29-32. ISBN 978-80-01-06974-5.

2021

 • X-RAY MAGNIFICATION OF THE SHOULDER JOINT – Kratochvíl, A. - Daniel, M. - Fulín, P., - Pokorný, D., In: 29th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. p. 30-33. ISBN 978-80-01-06909-7.

2020

 • ANALYSIS OF DISPLACEMENT OF CENTER OF ROTATION DURING REVERSE SHOULDER ARTHROPLASTY – Kratochvíl, A. - Daniel, M., - Fulín, P., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 42-44. ISBN 978-80-01-06791-8.

2019

 • SYSTEM FOR LONG-TERM MONITORING OF PATIENTS WITH SHOULDER DISEASE – Kratochvíl, A. - Daniel, M., In: Proceedings of the 25th Congress of the European Society of Biomechanics. Wien: TU Wien, 2019. p. 601. ISBN 978-3-903024-96-0.
 • SYSTEM FOR DIRECT VELOCITY MEASURING – Kratochvíl, A. - Daniel, M., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. ISBN 978-80-01-06604-1.
 • WEARABLE DEVICE FOR MEASURING ACCELERATIONS AND VELOCITY – Kratochvíl, A. - Daniel, M., In: Book of abstracts of the 4th International Conference on Movement Analysis. Kladno: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2019. p. 20-21. ISBN 978-80-01-06587-7.
 • Optimization of Motion Analysis System for Using in Daily Living – Kratochvíl, A., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.

2017

 • Measuring by QCM – Kratochvíl, A., In: 23rd Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. p. 9-11. ISBN 978-80-01-06372-9.
 • THE BENEFIT OF EMG IN DETERMINATION OF SHOULDER JOINT MOVEMENT PATTERNS – Kratochvíl, A. - Daniel, M., In: Proceedings of the 23rd Congress of the European Society of Biomechanics. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Universidad de Sevilla, 2017.
 • Monitoring of shoulder joint motion activity – Kratochvíl, A. - Daniel, M., In: Studentská tvůrčí činnost 2017. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2017. ISBN 978-80-01-06143-5.

2016

 • SYSTEM FOR DETERMINATION OF SHOULDER JOINT MOTION ACTIVITY – Kratochvíl, A. - Daniel, M., In: 21st Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 25-28. ISBN 978-80-01-06085-8.

Report

2023

 • Biodegradabilní materiál a jeho mechanické zkoušky – Sedláček, R. - Kratochvíl, A. - Drátovská, V. - Růžička, P., - Kubášová, K., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. Report no. 12105/23/09.
 • Mechanické zkoušky humerálních hřebů – statika, únava, MKP a predikce životnosti – Sedláček, R. - Kratochvíl, A. - Drátovská, V. - Padovec, Z. - Růžička, P., - Kubášová, K., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. Report no. 12105/23/07.
 • Mechanobiologický model hojení zlomeniny kosti – Sedláček, R. - Daniel, M. - Kratochvíl, A. - Zach, L., - Padovec, Z., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. Report no. 12105/23/08.
 • Experimentální zkoušky kostních šroubů a numerické simulace kotvení onkologické náhrady kyčelní jamky II – Chlup, H. - Sedláček, R. - Goldmann, T. - Kratochvíl, A. - Kubášová, K. - Drátovská, V., - Růžička, P., [Research Report] 2023. Report no. 12105/23/10.

2022

 • Experimentální zkoušky a numerické simulace spoje kostních šroubu s kostí – Chlup, H. - Sedláček, R. - Kratochvíl, A. - Goldmann, T., - Růžička, P., [Research Report] 2022. Report no. 12105/22/19.
 • Ohybové zkoušky radiální distální volární dlahy – statika, únava – Růžička, P. - Kratochvíl, A. - Sedláček, R., - Drátovská, V., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. Report no. 12105/22/15.

2021

 • Ohybové zkoušky radiální distální volární dlahy – statika – Kratochvíl, A. - Růžička, P., - Sedláček, R., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. Report no. 12105/21/24.
 • Ohybové zkoušky tibiální distální mediální dlahy – statika, únava, predikce životnosti – Sedláček, R. - Kratochvíl, A. - Padovec, Z. - Růžička, P., - Drátovská, V., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. Report no. 12105/21/18.
 • Ohybové zkoušky humerální proximální dlahy – statika, únava, predikce životnosti – Sedláček, R. - Kratochvíl, A. - Padovec, Z. - Drátovská, V., - Růžička, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. Report no. 12105/21/17.
 • Ohybové zkoušky fibulární distální dlahy – statika, únava, predikce životnosti – Sedláček, R. - Kratochvíl, A. - Padovec, Z. - Růžička, P., - Drátovská, V., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. Report no. 12105/21/16.

2020

 • Numerické a experimentální ověření pevnosti konstrukce finálních implantátů – Růžička, P. - Kratochvíl, A. - Kronek, J. - Pich, P. - Zach, L. - Králík, V. - Vondrová, J., - Kubášová, K., [Technical Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2020. Report no. 12105/20/45.
 • Ohybové zkoušky dlah – statika, únava, predikce životnosti – Sedláček, R. - Kratochvíl, A. - Padovec, Z. - Růžička, P., - Drátovská, V., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2020. Report no. 12105/20/17.

2019

 • Numerické a experimentální ověření pevnosti konstrukce vybraného implantátu – Růžička, P. - Kratochvíl, A. - Králík, V. - Kronek, J. - Chlup, H. - Pich, P. - Šepitka, J. - Vondrová, J., - Zach, L., [Technical Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. Report no. 12105/19/37.
 • Zatížení patní kosti – Kratochvíl, A. - Růžička, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/35.
 • STATICKÉ A ÚNAVOVÉ OHYBOVÉ ZKOUŠKY DLAH – Sedláček, R. - Kratochvíl, A. - Padovec, Z., - Růžička, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/14.
 • METODIKA TESTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ PRO DLAHOVOU OSTEOSYSTÉZU A JEJÍ AKREDITACE – Sedláček, R. - Kratochvíl, A. - Vondrová, J., - Padovec, Z., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/13.
 • DEGRADAČNÍ CHOVÁNÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V SIMULOVANÝCH TĚLNÍCH PODMÍNKÁCH – Suchý, T. - Sedláček, R., - Kratochvíl, A., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. Report no. 12105/19/18.

2018

 • Mechanické zkoušky a konstitutivní modely 3D tištěného polymeru – Růžička, P. - Kratochvíl, A. - Kronek, J. - Sedláček, R., - Zach, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. Report no. 12105/18/36.
 • Konstrukce a analýza přípravku pro čtyřbodový ohyb – Kratochvíl, A. - Padovec, Z., - Sedláček, R., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2018. Report no. 12105/18/23.
 • Porovnání mechanických vlastností čistého titanu (Ti Grade 4) a slitiny titanu Ti-6Al-4V (Ti Grade 5) – Vondrová, J. - Kratochvíl, A., - Sedláček, R., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2018. Report no. 12105/18/16.
 • Výroční zpráva o výzkumných a vývojových činnostech konaných v rámci projektu Vývoj nové generace hřebů pro osteosyntézu dlouhých kostí dolní končetiny (FV30348) – Horný, L. - Sedláček, R. - Vodička, J. - Kubášová, K. - Hrdinová, H. - Petřivý, Z. - Říhová, J. - Kratochvíl, A., - Votava, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2018. Report no. 12105/18/26.

Proceedings

2023

 • Human Biomechanics 2023 – Sborník – Kubášová, K. ed. - Kratochvíl, A. ed. - Mendová, K. ed., - Garanová Krišťáková, J. ed., Doksy, Máchovo jezero, 2023-06-26/2023-06-28. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2023. ISBN 978-80-01-07179-3.

Organisation of a conference, workshop, exhibition

2023

 • Human Biomechanics 2023 – Kubášová, K. org. - Kratochvíl, A. org., - Mendová, K. org., [Conference Hosting] 2023.

Invited unpublished lecture

2022

 • Fitting postoperative 2D X-ray to preoperative 3D CT scan in patients with total shoulder arthroplasty – Kratochvíl, A. - Daniel, M., [Invited unpublished scientific lecture] 2022-11-11.

2019

 • Biomechanika (v) pohybu – Kratochvíl, A. - Votava, J., [Invited unpublished scientific lecture] Rektorát ČVUT: 2019-10-31.