CZ/EN

Aktuality

Navštivte nás na veletrhu Gaudeamus v Praze

Publikováno: 13. 01. 2019

ČVUT se ve dnech 22. až 24. ledna 2019 bude prezentovat na evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání – GAUDEAMUS Praha 2019. Ten je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia a to nejen po maturitě.

V expozici ČVUT se zájemci o studium dozví veškeré informace o přijímacím řízení, studijních programech a oborech na jednotlivých fakultách. Budou mít možnost seznámit se především s našimi studenty, ale i s některými pedagogy, kteří ochotně budou předávat praktické informace a své zkušenosti.

Hned první den veletrhu, 22. ledna 2019 mezi 10.15 až 10.55 hodinou, bude prezentovat Fakultu strojní ČVUT v Praze děkan fakulty prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. Prezentaci můžete navštívit v přednáškovém sále – hala 4. Po prezentaci si s prof. Valáškem můžete promluvit o studiu na Fakultě strojní přímo na stánku ČVUT v Praze, u pultu Fakulty strojní.

Tam se budete také moci seznámit s kostlivcem „Ruprechtem“, který bude demonstrovat jaké části lidské kostry lze nahradit, díky výzkumu odborníků, kteří se zabývají biomechanikou člověka na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Ti vám také rádi sdělí informace o výzkumu a hlavně o studiu tohoto oboru.

Během dopoledne 22. ledna 2019 budou u stánku ČVUT probíhat také předváděcí lety s Walkalong Gliderem, studentů ze Střední školy letecké a výpočetní techniky Odolena Voda, kteří se přihlásili do soutěže Wings of Future, která proběhne 22. března 2019 na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Veletrh se koná v areálu PVA Expo Praha, Beranových 667, Praha 9. Pro veřejnost bude otevřen ve dnech 22. až 23. ledna 2019 od 8.00 do 16.00 hodin a 24. ledna 2019 od 8.00 do 15.00 hodin.

Již nyní si můžete vybírat,  Čím chcete být. Na veletrhu se nás tak můžete ptát na vše, co vás o studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze bude zajímat.

Těšíme se na vás! Vaši strojaři!