CZ/EN

Aktuality

Prof. Nejat Olgac získá čestný doktorát ČVUT

Publikováno: 08. 01. 2019

Dne 29. ledna od 10.00 hodin se v Betlémské kapli uskuteční slavnostní zasedání Vědecké rady ČVUT v Praze, na kterém obdrží prof. Nejat Olgac čestný titul Doktor honoris causa. ČVUT uděluje čestný titul profesoru Nejatovi Olgacovi jako uznání za jeho podstatný přínos pro rozvoj automatického řízení mechanických systémů, výrobních strojů a robotů, zejména s dopravním zpožděním ve spolupráci s ČVUT, za podporu rozvoje kvalitní inženýrské výuky a akademického výzkumu na ČVUT a za posilování vzájemných vztahů univerzit v USA s ČVUT.

Nejat Olgac je celosvětově uznávaný vědec v oblasti dynamických systémů s dopravním zpožděním. Je profesorem strojního inženýrství na Universitě Connecticut v USA.

Nejat Olgac vystudoval obor strojního inženýrství na Technické  universitě v Istanbulu v roce 1972. Poté na základě grantu Fordovy nadace vystudoval doktorské studium na Columbijské universitě v New Yorku USA. Obhájil disertační práci spojující optimální řízení a praktickou ekologickou aplikaci na téma „Stochastické optimální řízení umělého provzdušňování říčních systémů“. Pak se vrátil do Turecka a zastával řadu vedoucích míst ve strojírenském průmyslu. V roce 1978 odešel do USA a věnoval se akademické kariéře na University of Connecticut, USA. Středem jeho zájmu byla robotika a obráběcí stroje. Na University of Connecticut vybudoval laboratoř robotiky a výrobních strojů ALARM. Zabýval se výzkumem optimálního řízení robotů spojenou s praktickou aplikací energetické úspornosti podmořských robotů při záchranných operacích. To ho přivedlo na světový kongres IFToMM, kde se seznámil s Michaelem Valáškem z ČVUT zabývajícím se energeticky optimálním řízením průmyslových robotů. Z tohoto zájmu poprvé navštívil Prahu a ČVUT ze svého sabbatical pobytu ve Francii. Ve své laboratoři ALARM se zabýval především zlepšením řízení robotů, pro což rozvinul klouzavé řízení. Zde vyrostlo několik jeho doktorandů i z ČVUT, kteří odešli do robotické firmy Brooks Automation vyrábějící roboty pro výrobu čipů. Současně se začal zabývat problematikou dynamických systémů s dopravním zpožděním. Přišel s konceptem delay resonator, tedy zpožděný hltič vibrací. Toto téma ho přivedlo k řízení kmitání mechanických systémů v praktických aplikacích a k problému jednoznačného posouzení stability systémů s dopravním zpožděním. Během této doby opakovaně navštěvoval ČVUT a zval pracovníky a studenty ČVUT do USA. A pak přišel v roce 2002 průlom s metodou a důkazem exaktního posouzení stability dynamických systémů s dopravním zpožděním. To byl velmi obtížný problém dlouho odolávající řešení. Tuto svoji metodu skupinového zkoumání vlastních čísel pak několikrát rozvinul  a  vylepšil.  Stal  se  tak  světově  uznávaným  odborníkem v dynamických systémech s dopravním zpožděním.

Nejat Olgac má 125 impaktovaných článků a 151 konferenčních článků s 2107 citacemi, 4 patenty a ve WOS má H index 30. Je editorem řady časopisů a organizátorem mnoha konferencí IEEE a ASME.

Více informací o registraci na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT v Praze najdete zde.