CZ/EN

Aktuality

Zveme vás na Den otevřených dveří

Publikováno: 04. 01. 2019

Zájemce o studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze, ale i rodiče potenciálních studentů zveme na Den otevřených dveří ve středu 30. ledna 2019 od 8.30 hodin, kdy budou připraveny prezentace jednotlivých ústavů fakulty.

Od 9.00 a 11.00 hodin proběhnou přednášky o studiu, během kterých promluví děkan fakulty prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., proděkan pro pedagogiku doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. a představí studium na naší fakultě, včetně uplatnění našich absolventů. Po každé z přednášek můžete zamířit na komentovanou prohlídku fakulty včetně vybraných pracovišť a laboratoří.

PROGRAM

 • Den otevřených dveří proběhne v budově Fakulty strojní v Dejvicích, Technická 4, Praha 6 (metro A, stanice Dejvická).
 • Prezentace jednotlivých ústavů fakulty budou k vidění od 9.00 hodin před vchodem na fakultu, ve vstupním vestibulu a na chodbě ve 2. patře.
 • Přednášky o studiu proběhnou od 9.00 a 11.00 hodin  v posluchárně D2-256. 
 • V 10.15 a ve 12.15 hodin můžete od posluchárny D2-256 následovat průvodce k prohlídce jednotlivých laboratoří a pracovišť fakulty.

Seznam laboratoří a pracovišť, do kterých budete moci nahlédnout:

 • Ústav strojírenské technologie ► Svařovací pracoviště s robotem FANUC; Ukázka výroby odlitků z hliníkových slitin; Ukázka výroby výkovku ručním a strojním kováním.
 • Ústav přístrojové a řídicí techniky  ►  Laboratoř optiky/přesné mechaniky; Laboratoř průmyslové automatizace.
 • Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie ► Laboratoř souřadnicového měření; Laboratoř aditivních technologií; Ukázka využití kolaborativního robota ABB YuMi.
 • Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky ► Laboratoř aditivní výroby pro medicínu (technologie 3D tisku s použitím různých typů materiálu a jejich aplikace v biomedicíně) a Laboratoř mechaniky a mechatroniky (výzkum nových mechatronických řešení, od nových konceptů podvozků mobilních robotů, přes spolupracující roboty, lanové manipulátory, nekývající jeřáb až po aktivní nástroje pro řízení vibrací)
 • Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky ► Cirkulační aerodynamický tunel; Modelová chladicí věž; Vizualizace obtékání tělesa kouřem; Ukázky z programu Výzkumu a vývoje bezpilotních prostředků; Ukázky vysokoškolských kvalifikačních prací.
 • Ústav techniky prostředí ► Termovize a hluková laboratoř
 • Ústav procesní a zpracovatelské techniky ► Chemické a potravinářské stroje (míchací zařízení, zařízení na měření přestupu tepla a konvenční, mikrovlnný či ohmický ohřev látek i potravin, části ekologických provozů a strojní zařízení pro výrobu biopaliv) 
 • Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel ► Ve vestibulu Fakulty strojní předvedou studenti z týmu Formula Student CTU CartTech své závodní vozy. Můžete se jich zeptat na vše, od návrhu, přes stavbu formule, až po mezinárodní závody, kterých se tým našich studentů každoročně účastní. Během prohlídek laboratoří můžete také navštívit dílnu, kde studenti každý rok staví novou formuli.
 • PODORBNOSTI S UKÁZKAMI NAJDETE NA FACEBOOKOVÉ UDÁLOSTI !

Vybírejte už nyní ČÍM CHCETE BÝT !

Zástupci fakulty na Dnech otevřených dveří rádi odpovědí na jakékoli otázky. U nich se lze také přihlásit na individuální prohlídku laboratoří fakulty.