CZ/EN

Aktuality

Výzkum snižování emisí pokračuje

Publikováno: 03. 09. 2018

Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka na Fakultě strojní ČVUT v Praze řeší několik úkolů zaměřených na snížení emisí naftových motorů. Vzhledem k přísnějším  evropským normám jde o úkol velmi důležitý pro budoucí automobilový provoz. Například Ing. Jiří Vávra, PhD. hledá s dalšími výzkumníky cestu, jak snížit emise CO2 a emise pevných částic. Nadějné se jeví řešení upravit vznětový motor pro palivovou směs s velkým podílem vodíku. Takovým způsobem spalování vodíku se zatím nikdo ani v zahraničí nezabýval.

Výzkum probíhá na válcové jednotce mírně upraveného naftového motoru. První výsledky jsou slibné, pokles emitovaných částic je řádový. Filtr pevných částic je méně zatěžován a při vyšších teplotách spalin by se měl spontánně regenerovat. Tato technologie by mohla na přechodnou dobu umožnit i provozování automobilů se zastaralým naftovým agregátem. Výzkumníky čeká ještě mnoho úkolů týkající se provozu motorů při změnách zatížení, teplot a opotřebení, provoz víceválcových motorů, skladování vodíku a mnoha dalších podmínek.

foto: Petr Kološ,Český rozhlas

Reportáž Českého rozhlasu najdete zde.