CZ/EN

Aktuality

Zveme vás na Dny otevřených dveří

Publikováno: 19. 12. 2017

Zájemce o studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze, ale i rodiče potenciálních studentů zveme na Dny otevřených dveří. Ve středu 31. ledna 2018 od 9.00 hodin proběhne Den otevřených dveří v hlavní budově FS v Dejvicích, Technická 4, Praha 6. Ve čtvrtek 1. února 2018 od 9.00 hodin pak mohou návštěvníci zavítat na Den otevřených dveří v budově Fakulty strojní na Karlově náměstí 13, Praha 2.

Zájemce čeká prohlídka fakulty včetně vybraných pracovišť a laboratoří, seznámení s průběhem přijímacího řízení a dále získají informace nejen o studiu, ale také o perspektivách absolventů fakulty. Více než na jiných vysokých školách se totiž právě zde na Fakultě strojní snaží připravit studenty na nikoli jen strojařské aspekty jejich budoucího působení v praxi. „Proto jsem přišel s novými předměty Design v konstruování strojů nebo Kariéra v inženýrství, které mají studenty naučit uvažovat podnikatelsky,“ říká k tomu děkan fakulty prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. „Je totiž důležité nejen něco nového vyvinout, ale umět to také prodat – doslovně i v přeneseném slova smyslu.“


Co konkrétně zájemce o studium strojařiny čeká?31. ledna 2018 v budově Fakulty strojní v Dejvicích, Technická 4, Praha 6 (metro A, stanice Dejvická) se v rámci Dne otevřených dveří nabízejí dva termíny pro návštěvu fakulty - od 9.00 anebo od 11.00 hodin. V posluchárně D2-256 nejprve přivítá účastníky děkan prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. Následovat bude přednáška proděkana pro pedagogickou činnost doc. Ing. Jana Řezníčka, CSc.

Program bude pokračovat prohlídkami několika pracovišť a laboratoří:1. února 2018 v budově Fakulty strojní na Karlově náměstí 13, Praha 2 (metro B, stanice Karlovo náměstí) začne program Dne otevřených dveří v 9.00 hodin v posluchárně A-214 přednáškou proděkana doc. Ing. Jana Řezníčka, CSc. 

Program bude pokračovat prohlídkou některých zajímavých pracovišť:


Vybírejte už nyní ČÍM CHCETE BÝT !

Zástupci fakulty na Dnech otevřených dveří rádi odpovědí na jakékoli otázky. U nich se lze také přihlásit na individuální prohlídku laboratoří fakulty.

Informace najdete také na Facebooku: Strojarna.cz