CZ/EN

Aktuality

Ústav techniky prostředí FS ČVUT v Praze nabízí pracovní pozici

Publikováno: 16. 10. 2017

Ústav techniky prostředí, Fakulty strojní ČVUT v Praze nabízí pracovní pozici asistenta znalostního transferu pro projekt řešený v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), a to na dobu do ukončení projektu 30. 6. 2020.

Požadujeme:

  • základní znalosti z mechaniky tekutin a dynamiky aerosolů tuhých částic
  • teoretické znalosti v oblasti počítačových simulací metodou CFD
  • praktické zkušenosti se sadou programů ANSYS používaných pro tvorbu modelů a simulace proudění (především se jedná o program ANSYS Fluent)

Zájemci mohou podat žádost o pracovní pozici spolu se strukturovaným životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a seznamem řešených projektů, případně publikací zaměřených na CFD modelování a simulace v zalepené obálce s nápisem „OP PIK – ASISTENT“ na adresu
Ústav techniky prostředí
Fakulta strojní ČVUT v Praze
Technická 4
166 07 Praha 6

Termín pro doručení žádosti: 27. října 2017, do 12.00 hodin

Se všemi uchazeči proběhne pohovor 30. října 2017 v 15 hodin na Ústavu techniky prostředí (adresa je uvedena výše).