CZ/EN

Aktuality

Vize a strategie děkana FS k rozvoji průmyslu a strojírenství po koronavirové krizi

Publikováno: 30. 10. 2020

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. vedle odborných, výzkumných a vědeckých statí v oblasti propojování mechaniky s elektronikou a počítačovým řízením se velmi fundovaně a moderně vyjadřuje k výzvám českého průmyslu, které před ním stojí tváří v tvář koronavirové krizi. Jedině nová generace studentů, vybavena těmi nejmodernějšími znalostmi z vysokoškolské výuky v digitálním prostředí může výzvy k rozvoji průmyslu naplnit. 

Přinášíme vybrané pasáže publikované v celostátním tisku, kde se prof. Valášek k této problematice vyjadřuje:

 

Pro úplnost uvádíme ještě bibliografii k zajímavým statím k výuce technických disciplín, robotizaci, umělé inteligenci a dalším aspektům rozvoje strojírenství a průmyslu: