[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav jazyků

CZ   / EN  

Aktuality ústavu

Zkoušky z AJ v LS 2020/2021

Publikováno: 03. 05. 2021

Zkoušky probíhají v ústní formě přes MS TEAMS, tudíž je potřeba mít funkční mikrofon a kameru.

Magisterská zkouška
Informace o obsahu a termínech poskytuje Mgr. Kratochvílová (Veronika.Kratochvilova@fs.cvut.cz)

Bakalářská zkouška
Obsah zkoušky:
  1. 16 odborných témat
    (viz 14 témat na http://www.studium.fs.cvut.cz/studium/u12104/AN, Odborná témata I, II + „A Microwave Oven“ a „The Czech System of Education“ v učebnici English for Future Engineers – str. 7 a str. 29)
  2. Základní gramatika
    (gramatické časy, rod trpný, podmínkové věty, nepřímá řeč a souslednost časová, modální slovesa)
Od zkoušející obdržíte večer před zkouškou na fakultní mail pozvání ke zkoušce. V uvedenou dobu se připojíte přes TEAMS k vypsané zkoušce a předložíte ID, popřípadě jazykový certifikát či jiné doklady týkající se
zkoušky.
V případě technických či jiných problémů kontaktujte prosím Vaši zkoušející.